Integraal beheersysteem Almelo – Aanbestedingsnieuws

Integraal beheersysteem Almelo

Foto: Pixabay.com

De gemeente Almelo werkt in deze aanbesteding samen met de gemeente Utrecht en het Samenwerkingsverband Deventer-Olst-Wijhe-Raalte. Dit betekent dat de drie organisaties de planning en de onderdelen van de aanbesteding op elkaar afgestemd hebben:
• Dezelfde aanpak en gunningscriteria;
• Eén leveranciersbijeenkomst voor de drie organisaties;
• Dezelfde basisset van eisen en wensen;
• Dialooggesprekken voor drie organisaties tegelijk;
• Demonstraties voor drie organisaties tegelijk.

Met deze aanbesteding wil opdrachtgever het volgende bereiken:
• Zorgdragen dat opdrachtgever uiterlijk per 16 december 2022 over een integraal beheersysteem beschikt waarin de gegevens van de opdrachtgever ingelezen kunnen worden, en die uiterlijk per 31 mei 2023 is geïmplementeerd. Dit conform de eisen en wensen uit de aanbesteding, maar ook de gestelde kaders en randvoorwaarden van de opdrachtgever;
• De koppelingen en gegevensuitwisselingen die geëist worden, moeten op 31 mei 2023 geïmplementeerd zijn.
• De objectgegevens van de openbare ruimte van de gemeente conform het IMBOR 2022 te borgen in een nieuw integraal beheersysteem. Daarnaast dienen inspectiegegevens gekoppeld aan de objecten verwerkt te worden in de applicatie;
• Een ingericht integraal beheersysteem en opgeleide gebruikers.
• Een integraal beheersysteem dat doorontwikkeld wordt;
• De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor stabiliteit en continuïteit van de gevraagde dienstverlening;
• Deze dienstverlening dient te worden uitgevoerd conform de eisen en wensen in de aanbestedingsstukken;
• Opdrachtgever verwacht dat de gevraagde dienstverlening zo veel mogelijk is gebaseerd op gestandaardiseerde dienstverlening van inschrijver;
• Opdrachtnemer  dient flexibel en proactief om te gaan met gewijzigde marktomstandigheden en wijzigingen in wet- en regelgeving gedurende de gehele looptijd van de  overeenkomst;

De waarde van de opdracht is maximaal €550.000,- excl. BTW berekend over de gehele looptijd. Dit is exclusief eventuele additionele werkzaamheden voor de doorontwikkeling, deze is begroot op maximaal 40% van de opdrachtwaarde. Dit is een indicatie, welke is gebaseerd op de cijfers uit het verleden en de input verkregen uit de marktverkenning.

Opdrachtgever heeft het voornemen de overeenkomst af te sluiten voor de initiële looptijd van drie jaar met de optie tot verlenging van eenmaal twee jaar en vervolgens vijf maal met één jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is uiterlijk 16 december 2022. De opdracht wordt aanbesteed door middel van de Europese openbare procedure. Er zal worden gegund aan de voor opdrachtgever Economisch Meest Voordelige Inschrijving, aan de hand van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). In deze opdracht betekent dat: 100% gunnen op kwaliteit op basis van een vaste prijs.

Bron: Tenderned zaterdag 2 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266021

 

 

1 thought on “Integraal beheersysteem Almelo

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *