Assetinformatiesysteem gemeente Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Assetinformatiesysteem gemeente Utrecht

Binnen de scope van de 0pdracht valt de aanschaf, implementatie, ondersteuning, doorontwikkeling en het gebruiksrecht van een integraal beheersysteem. Hieronder valt:
– Een ingericht integraal beheersysteem voor alle vakdisciplines die door de odrachtgever geselecteerd zijn;
– Objectgegevens die conform IMBOR 2022 door de opdrachtgever geconverteerd zijn en in het integraal beheersysteem ingelezen moeten worden;
– Een ingerichte omgeving met kwaliteitsgegevens, beheergegevens en gegevens van uitgevoerde werkzaamheden;
– Een integraal beheersysteem dat doorontwikkeld wordt. Onder de doorontwikkeling wordt verstaan:
o Koppelingen/gegevensuitwisselingen die buiten scope zijn, maar wel in de gewenste integrale beheeromgeving beschreven zijn;
o Doorontwikkeling naar een volledige SaaS-oplossing in drie jaar;
o Inspelen op landelijke ontwikkelingen, CORE, BORIUS, Common ground, etc.;
o Doorontwikkeling naar een 3D-beheeromgeving.
– De methodieken die van toepassing zijn per vakdiscipline;
– Implementatie van de gegevensuitwisseling tussen het integraal beheersysteem en de Geovoorziening (BGT en IMGeo) van de opdrachtgever;
– Implementatie van de overige gegevensuitwisselingen die behoren tot de basisomgeving;
– Implementatie van de gegevensuitwisseling die niet binnen de implementatie gerealiseerd hoeft te worden, maar wel tijdens de looptijd van de overeenkomst. De kosten voor de uitwerking van deze gegevensuitwisseling hoeft niet geoffreerd te worden.
– Mobiele omgeving voor o.a. inspecties en schouw;
– Een viewer voor rioolinspecties;
– Opleiden en ondersteunen van de gbruikers en beheerders (van de geleverde software en koppelingen met andere software).

Met deze aanbesteding wil de gemeente het volgende bereiken:
– Zorgdragen dat opdrachtgever uiterlijk per 16 december 2022 over een integraal beheersysteem beschikt waarin de gegevens van de gemeente ingelezen kunnen worden, die uiterlijk per 31 mei 2023 is geïmplementeerd. Dit conform de eisen en wensen uit de aanbesteding, maar ook de gestelde kaders en randvoorwaarden van de gemeente;
De koppelingen en gegevensuitwisselingen die geëist worden, moeten op 31-05-2023 geïmplementeerd zijn.
– De objectgegevens van de Openbare ruimte van de gemeente conform IMBOR 2022, te borgen in een nieuw integraal beheersysteem. Daarnaast dienen inspectiegegevens gekoppeld aan de objecten verwerkt te worden in de applicatie.
– Een ingericht integrale beheersysteem en opgeleide Gebruikers;
– Een integraal beheersysteem dat doorontwikkeld wordt;
– Een integraal beheersysteem passend op de ICT-aansluitvoorwaarden van gemeente;
– De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor stabiliteit en continuïteit van de gevraagde dienstverlening;
– Deze dienstverlening dient te worden uitgevoerd conform de eisen en wensen in de aanbestedingsstukken;
– De gemeente verwacht dat de gevraagde dienstverlening zo veel mogelijk is gebaseerd op gestandaardiseerde dienstverlening van inschrijver;
– De opdrachtnemer dient flexibel en proactief om te gaan met gewijzigde marktomstandigheden en wijzigingen in wet- en regelgeving gedurende de gehele looptijd van de vereenkomst.

Verder zou de aanbesteding gelijk moeten zijn aan http://www.aanbestedingsnieuws.nl/integraal-beheersysteem-almelo gezien de samenwerking van drie partijen

Bron: Tenderned zaterdag 2 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265945

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *