Bouw- en woonrijpmaakfase Hof van Oeloven Brunssum – Aanbestedingsnieuws

Bouw- en woonrijpmaakfase Hof van Oeloven Brunssum

Impressie: © Gemeente Brunssum

Hof van Oeloven (voormalige Erkensterrein) is gelegen aan de rand van de woonwijk Oeloven en grenst aan de Bouwbergstraat, de Oelovenstraat en Hoogenboschweg. Door de vestiging van een doorgaande weg zijn alle kavels prima bereikbaar en het terrein wordt met een geluidswal afgescheiden van de Hoogenboschweg. Hof van Oeloven is een project dat  bedoeld is voor mensen die hun eigen huis willen bouwen, om er zélf te gaan wonen. Bouwen op Hof van Oeloven kan zonder welstandseisen waardoor binnen een beperkt aantal regels, zoals vermeld in het bestemmingsplan en in het kavelpaspoort,  het droomhuis gerealiseerd ka worden. De bouwkavels variëren tussen de 325 en 843 m2. De prijzen van de bouwkavels beginnen vanaf €71.000,- v.o.n.

Het werk “Bouwplan Hof van Oeloven – Bouw- en Woonrijpmaakfase” wordt aanbesteed door middel van een nationaal openbare procedure. Het bestek is opgesteld op basis van de RAW-systematiek. Het werk is in sterke mate gestandaardiseerd en de inhoud en omvang van het werk zijn eenduidig in het RAW-bestek vastgelegd. De aanbestedende dienst ziet geen noemenswaardige mogelijkheden voor inschrijvers om zich te onderscheiden op kwaliteit.

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in overleg en met instemming van de contactpersoon van de opdrachtgever. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– algemene voorbereidende werkzaamheden;
– Grondwerkzaamheden;
– Opbreken en aanbrengen elementenverharding;
– Opbreken en aanbrengen asfaltverharding;
– Opbreken en aanbrengen riolering;
– Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen;
– Herstraten/herstellen elementenverharding;
– Verwijderen en aanbrengen groenvoorzieningen;
– Overige bijkomende werkzaamheden

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *