Inrichting – Depot collecties Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Inrichting – Depot collecties Utrecht

Depot Nationaal Museum Denemarken.
Foto: © Rijksdienst voor het cultureel erfgoed

In een nieuw te bouwen duurzaam depot wil de gemeente Utrecht de faciliteiten scheppen voor berging en bewaring conform alle toepasselijke eisen aan museaal collectiebeheer, teneinde het behoud van de Utrechtse collectie te waarborgen.
De verhuizing naar de nieuwe locatie staat gepland voor begin 2024. Het college heeft op 19 februari 2020 vastgesteld dat de locatie Isotopenweg (Lage Weide) wordt uitgewerkt als voorkeursscenario voor de realisatie van nieuwe depotgebouw. Het gebouw wordt eigendom van de gemeente Utrecht en wordt gebruikt als depotvoorziening voor musea uit Utrecht. Elke gebruiker die depotruimte huurt beschikt over een afsluitbaar deel van het depot. De ruimtes worden afgescheiden
met hekwerken en/of wanden van vloer tot plafond.  Zie ook: http://www.aanbestedingsnieuws.nl/integraal-ontwerpteam-depot-collecties-utrecht/

Het object van deze aanbesteding betreft een bouwteam- en uitvoeringsopdracht (levering, inclusief complete montage en installatie) van de inrichting van de depotruimtes van het nieuw te bouwen Depot Collecties Utrecht. Deze aanbesteding betreft dus géén meubilair. Dat zal separaat worden ingekocht / aanbesteed. De bouwteamfase betreft de fasen Voorlopig Ontwerp (deels) tot en met Technisch Ontwerp / bestek. In die fase werkt de leverancier van de inrichting nauw samen met het ontwerpteam, teneinde de inrichting en het bouwkundige en installatietechnische ontwerp zorgvuldig op elkaar af te stemmen en aan te laten sluiten. Na het succesvol doorlopen van de bouwteamfase, volgt de uitvoeringsfase, waarin de inrichting geleverd en geplaatst wordt.

De bouwkundige en installatietechnische uitvoeringsopdracht zal later separaat aanbesteed worden. De aanbesteding van
de integrale ontwerpopdracht bevindt zich thans in de gunningsfase, die medio april 2021 afgerond wordt. De elektrotechnische installaties van de depotinrichting zelf, zijn nadrukkelijk wèl onderdeel van de scope van deze aanbesteding, tot aan de aansluitvoorziening. Informatie met betrekking tot een eventuele wijziging van het object van deze aanbesteding wordt tijdig bekend gemaakt. 

Het door de Opdrachtnemer op te leveren resultaat is:
Een systeem conform de technische specificaties, zoals vastgelegd in deze werkomschrijving, zodanig dat het systeem:
volledig integraal afgestemd is op het gebouw, dat wil zeggen dat de opdrachtnemer als adviseur tezamen met het ontwerpteam komt tot de meest optimale oplossing van gebouw en inrichtingssysteem;
volledig geleverd is, dat wil zeggen dat het systeem alle elementen en onderdelen bevat die noodzakelijk zijn voor de constructie ervan en voor de bewaring erin van de collecties, voorraden en hulpmaterialen;
volledig gemonteerd is, dat wil zeggen dat alle afzonderlijke elementen en onderdelen van het systeem op de juiste wijze gemonteerd zijn zodanig dat het systeem volledig werkend is;
volledig werkend is, dat wil zeggen dat het systeem in fysieke en mechanische zin volledig en zonder gebreken functioneert zodanig dat de opdrachtgever met behulp van het systeem zijn collecties, voorraden en hulpmaterialen volledig en optimaal kan bewaren en beheren. 

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese openbare procedure conform het Europese deel van hoofdstuk 5 van het
ARW 2016. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).
Op 25 maart 2021 van 10.00 tot 12.00 uur
wordt een (plenaire) inlichtingenbijeenkomst georganiseerd, via Teams. Die bijeenkomst is met name bedoeld voor verdiepende vragen en andersoortige vragen die minder geschikt zijn om schriftelijk te stellen. De vragen die tijdens de mondelinge inlichtingenronde worden gesteld zullen inclusief het gegeven antwoord, zo nodig met een nadere aanvulling, in een nota van inlichtingen worden opgenomen
.

De prijs is geen onderdeel van het gunningscriterium. De prijs is namelijk vast. Het beschikbare bedrag voor de inrichting is
€ 2.075.000,- excl. btw. In de aanbesteding wordt van de inschrijvers de beste inrichting (aantallen en kwaliteit cf. aanbestedingsstukken) en meerwaarde cf. kwalitatieve criteria gevraagd. De inschrijver met de inrichting die voldoet aan alle eisen en het meeste meerwaarde biedt, heeft de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding gedaan. In de bouwteam- en uitvoeringsfase geldt het voornoemde (vaste) bedrag als taakstellend en daarmee als maximum.

Bron: Tenderned 26 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220655

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *