Integraal ontwerpteam – Depot collecties Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Integraal ontwerpteam – Depot collecties Utrecht

Depot Nationaal Museum Denemarken.
Foto: © Rijksdienst voor het cultureel erfgoed

Het huidige depot van het Centraal Museum en Erfgoed voldoet niet meer aan de (inter)nationale normen voor het beheren van museale collecties. De collectie van het Centraal Museum bevat ruim 60.000 objecten, waarvan er 38.000 eigendom zijn van de gemeente Utrecht, 15.000 bruikleen van Mercis (Dick Bruna) en ca. 8.000 van de stichting Rietveld Schröderarchief. Het gemeentelijke Erfgoeddepot en het depot van het Centraal Museum zijn op dezelfde locatie gehuisvest in het Werkspoorkwartier (te Utrecht), in een gebouw dat in 1996 door toen nog alleen het Centraal Museum in gebruik is genomen. Met de groei van de stad, groeit de Erfgoedcollectie, omdat er voorafgaand aan de bouw van projecten archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. Op basis van de uitwerking van een aantal scenario’s met een financiële verkenning is een voorstel voor nieuwbouw van het depot aan de Isotopenweg (Lage Weide) bepaald. Nog recent is bekend geworden dat ook het universiteitsmuseum van de Universiteit Utrecht een plek in het nieuw te bouwen depot wil krijgen. Het Ruimtelijk Programma gaat uit van een capaciteit voor de collectie van het Centraal Museum, Erfgoed van gemeente en provincie Utrecht, en het universiteitsmuseum. Daarin is voorzien in een groeifactor voor 20 jaar. Daarnaast is capaciteit toegevoegd voor enkele andere gemeentelijke en provinciale collecties, zoals van Museum Speelklok en Kunst Openbare Ruimte. Gezamenlijk zal het ruimtelijk programma ca. 13.000 m2 omvatten. 

Deze aanbesteding betreft een Europese, niet-openbare procedure, volgens de Aanbestedingswet 2012. Bij de niet-openbare procedure wordt de gunningsfase voorafgegaan door een selectiefase. Doel van de selectiefase is om vijf partijen, die de selectiefase met goed gevolg doorkomen, uit te nodigen om een inschrijving in te dienen tijdens de gunningsfase. Indien u een van de vijf partijen bent die de gemeente selecteert en uitnodigt om een inschrijving in te dienen tijdens de gunningsfase, dan worden u bij aanvang van de gunningsfase aanvullende aanbestedingsdocumenten ter beschikking gesteld.

Het te contracteren ontwerpteam moet de volledige integrale ontwerpopgave kunnen invullen. De opdrachtnemer dient met zijn team over deskundigheid te beschikken op alle benodigde disciplines, zoals project coördinatie, architectuur, constructie, installatietechniek, elektrotechniek,
werktuigbouwkunde, brandveiligheid, duurzaamheid, bouwfysica, IT/data specialisatie, en beveiligingssystemen. Het ontwerpteam krijgt de opdracht voor de uitwerking van een integraal ontwerp tot en met de fase van het Voorlopig Ontwerp. Als het Voorlopig Ontwerp gereed is zal worden bepaald of het daaropvolgende traject traditioneel doorlopen wordt of dat er een andere samenwerkingsvorm wordt gekozen waarbij het ontwerpteam meer een adviserende en/of toetsende rol krijgt.

Het gebouw dient vanuit het programma te worden ontworpen. De museale en erfgoedcollecties en de bijbehorende opslagconcepten en logistieke bewegingen bepalen op een natuurlijke wijze de vormgeving van het gebouw. We maken niet een gebouw voor de collectie, maar de collectie met
bijbehorende eisen bepaalt hoe het gebouw zo efficiënt en duurzaam mogelijk kan worden vormgegeven. De bouwfysische en installatietechnische
eisen vormen de belangrijkste bouwstenen van het ontwerp. De bouwkundige onderdelen dienen hierop te worden afgestemd. Er bestaan al voorbeelden van duurzame depots. Zo zijn in Denemarken depots gerealiseerd waarin met zeer weinig installaties in combinatie met specifieke bouwkundige oplossingen een stabiel binnenklimaat wordt gerealiseerd. De exploitatiekosten van deze depots liggen substantieel lager dan van conventionele depots. De wens van de gemeente is om de principes van het ‘Denemarken model’ als uitgangspunt te nemen. Zie hiervoor ook:
https://depotwijzer.be/sites/default/files/files/het_denemarken_concept.pdf

Bron: Tenderned 14 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200313

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *