Horizon zoekt huisvesting in gebied gewonnen aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Horizon zoekt huisvesting in gebied gewonnen aanbesteding

Horizon, de Rotterdamse jeugdinstelling die de jeugdzorg in Noord-Holland gewonnen heeft, is nu op zoek naar huisvesting in Noord-Holland. Dat bericht het Noord-Hollands Dagblad. Het pand dat de instelling per 1 januari wil betrekken, moet ca. 400 m² groot zijn, en zal dienen als tijdelijke dependance, bericht de regionale krant.

“Aan het pand dat Horizon in het eerste kwartaal van komend jaar wil huren, gelden strengere criteria. Zo moet het gebouw een oppervlakte hebben van 1.500 á 1.800 m² en moet het zijn ingedeeld in verschillende kamers of zodanig ingedeeld kunnen worden”, zo weet de krant te vertellen.

©Wikimedia/Mark and Allegra Janovski-Biava 2006

Op de website van Horizon is te vinden, dat Horizon de jongeren en ouders het liefst nu al wil informeren, maar moet wachten totdat de gunning definitief is gemaakt. Krijnie Schotel:

“Direct daarna gaan wij jongeren, ouders, gecertificeerde instellingen en jeugdhulpaanbieders betrekken bij onze vernieuwende aanpak. Dan kunnen we laten zien wat wij doen en wordt onze aanpak meer concreet voor iedereen.Wel kunnen wij ouders al garanderen dat er continuïteit van zorg plaats zal vinden. Dit betekent dat jongeren en hun ouders die in 2018 een traject zijn gestart/gaan starten bij de huidige JeugdzorgPlus-aanbieder, daar hun traject ook kunnen afmaken. Wij gaan zo spoedig mogelijk, na de definitieve gunning met de huidige aanbieder en de gemeenten in gesprek om goede afspraken te maken en de zorgcontinuïteit te waarborgen.”

Horizon kan de onrust dus niet wegnemen. De onrust is over de tot nog toe onbekende locatie waar deze jeugdzorg moet gaan plaatsvinden, bij zowel Transferium zelf, als jeugdadvocaten, als de Tweede Kamer, wordt dus bevestigd omdat Horizon ook nog eens erkent, dat het die zorgen niet kan wegnemen tot na de uitspraak en daarmee de definitieve gunning.

Als dat zo is, dat Horizon op zoek is naar huisvesting, vindt de redactie van Aanbestedingsnieuws dat wel merkwaardig. Als het gebouw nog moet worden betrokken door de zorginstelling, kunnen de kosten daarvan niet zijn meegenomen in de aanbesteding. Die zijn immers nog onbekend. Bij de bestaande instelling zijn die kosten ongetwijfeld wel meegenomen. Dat zijn dan niet vergelijkbare eenheden, die hebben meegedongen. Hoe kun je dan weten, wie beter is?

Dat hebben wij dan weer even uitgezocht en het blijkt dat Transferium een redelijk nieuw gebouw heeft sinds 2010, waar nog een provinciale subsidie voor de inrichting naartoe is gegaan en waar onder meer Parlan medehuurt. En dát contract liep nog 20 jaar, zo staat in het Jaarverslag van 2010. Zo’n contract ga je nu ook alleen maar aan als je geen reden hebt om aan te nemen dat de gemeente jeugdzorg gaat aanbesteden.

Voormalig Minister Kamp van Economische Zaken verantwoordelijk voor de Aanbestedingswet zou dat dan dus normaal ondernemersrisico noemen. Had je maar geen kantoor moeten hebben. Maar wacht… De jeugdzorginstelling was helemaal geen onderneming en er was dus ook niemand ondernemer, toen dat kantorencontract 10 jaar geleden was aangegaan. Tot vorig jaar ook nog niet.

Quanta gaat het kosta, dat nieuw te vinden gebouw van Horizon en hoe gaat Horizon in die kosten voorzien? Tel dat op bij een op hol geslagen kantorenmarkt met grote leegstand en riante prijzen, dan is het wel de vraag hoe duur de prijs van de jeugdzorg gaat worden als de Rotterdammers het gebouw eenmaal betrokken hebben.

Zie ook :
https://www.horizon.eu/nieuwsitem/horizon-kijkt-er-naar-uit-om-vernieuwde-aanpak-jeugdzorgplus-te-gaan-leveren-in-regio-noord-holland-noord/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/234531/Tientallen-advocaten-hebben-grote-zorgen-over-toekomst-jeugdzorginstelling-Transferium

https://docplayer.nl/14370360-We-doen-het-samen-we-doen-het-niet-alleen-transferium-jeugdzorg-jaarverslag-2010.html

 

2 thoughts on “Horizon zoekt huisvesting in gebied gewonnen aanbesteding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *