ICT werkplek apparatuur Stichting Albeda – Aanbestedingsnieuws

ICT werkplek apparatuur Stichting Albeda

Foto: Pixabay.com

Albeda heeft ca. 35 locaties in Rotterdam en omgeving met ongeveer 20.000 Studenten en heeft circa 2.000 medewerkers in dienst. De interne opdrachtgever binnen Albeda is de directeur van de stafafdeling ICT, ook wordt met deze aanbesteding de overeenkomst aangegaan t.b.v. het Albeda Studentenfonds. Het Albeda Studentenfonds (SF) verzorgt de werkplekapparatuur voor de studenten die bij Albeda een opleiding volgen en zelf niet in de gelegenheid zijn deze apparatuur aan te schaffen. De huidige raamovereenkomst werkplekapparatuur verloopt op 1 juli 2022. Een nieuwe raamovereenkomst dient voor 1 juli a.s. te zijn gecontracteerd zodat de levering voor de toekomst is geborgd. Gelet op de totale opdrachtwaarde wordt de opdracht Europees aanbesteed, dit op basis van de openbare procedure.
De aan te besteden opdracht bestaat op hoofdlijnen uit:
• De levering en bijbehorende dienstverlening voor werkplekapparatuur.

Daarbij heeft deze aanbesteding voor de aanbestedende dienst de volgende doelstellingen.
• De raamovereenkomst wordt per interne opdrachtgever (ICT en SF) afgesloten (2 percelen):
• De Opdrachtnemer voldoet aan de door Albeda opgestelde voorwaarden (makelaarsfunctie ((het verzorgen van de tussentijdse mini competities, het opstellen van de technische voorwaarden, kwaliteit, prijs, leveringsbetrouwbaarheid)) partnership, prijstransparantie en prijsvorming t.o.v. de netto inkooprijs van leverancier, ondersteunen bij het opstellen van de minimale gebruikersvoorwaarden);
• De dienstverlening tenminste voldoet aan de gestelde eisen (duurzaamheid, logistiek, thuislevering, onderhoud, etc);
• Duurzaamheid met als aandachtsgebieden energie & klimaat, materialen/grondstoffen en circulaire economie, geïnspireerd door de rijksbrede strategie ‘Inkopen met Impact’.

Inhoud, vorm en omvang van de opdracht
Een nadere definiëring van de opdracht is het leveren van werkplekproducten en het geven van advies en ondersteuning m.b.t. deze producten. Dit voor de beide percelen. Onder werkplekproducten wordt verstaan alle apparatuur die de individuele medewerker of student nu of in de toekomst op zijn werkplek gebruikt. Ook betreft het werkplekapparatuur die wordt ingezet door onderwijsafdelingen in de onderwijssituatie. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend:
• Desktops,
• Laptops,
• Computerbeeldschermen (evt. incl. ingebouwd dockingstation),
• Dockingstations,
• Gerelateerde accessoires,
• Tevens dienen alle versies van het Windowsbesturingssysteem te worden aangeboden, vanaf Windows 10 en hoger.
• De fabrikant van de door inschrijver aangeboden hardware moet volledig ondersteuning (certificering) bieden voor Windows 10 Enterprise.
Het moet mogelijk zijn voor medewerkers van Albeda om de gerelateerde accessoires (headsets, webcams, muizen, toetsenborden etc.) rechtstreeks te kunnen bestellen bij inschrijver m.b.v. P2P. Hiervoor moet een aparte webshop worden ingericht. Mobiele telefoons zijn expliciet uitgesloten. Ten behoeve van het SF worden alleen laptops uitgevraagd met een sleeve.

Na aanbesteding wordt per perceel een overeenkomst gesloten voor de duur van vier jaar met een optie tot verlenging van tweemaal één  jaar. Gegund wordt er op de beste prijs-kwaliteitsverhouding, de gevolgde procedure is de openbare.

Bron: Tenderned dinsdag 12 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258577

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *