Onderhoud installaties E+W – Stg. Meerkring – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud installaties E+W – Stg. Meerkring

Foto: pixabay.com

De huidige overeenkomst voor het onderhoud (correctief, preventief en vervangend) van de elektrotechnische- en werkbouwkundige (E&W) installaties loopt af. De inhoud van de te contracteren dienstverlening bestaat uit onderhoudswerkzaamheden voor circa 17  PO-scholen van de Stichting Meerkring in Amersfoort en Hoogland.

De opdrachtnemer is namens de aanbestedende dienst per locatie verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende onderhoudswerkzaamheden:
• Het veilig en volgens regelgeving onderhouden en beheren van de E&W installaties door gecertificeerde installateurs;
• Het borgen van de uitvoering van het planmatig, preventief, correctief en klein onderhoud van de E&W installaties op een werkwijze en tijdstip die het onderwijs niet hinderen;
• Bij het uitvoeren van het onderhoud aan de E&W installaties wordt door opdrachtnemer het door opdrachtgever opgestelde Protocol E&W installaties;
• Het verzorgen en documenteren van de noodzakelijke (Ebi)keuringen van de E&W installaties;
• Het opstellen en beheren van het digitale gebouwenlogboek met betrekking tot de keuringen en inspectierapporten van de E&W installaties. De opdrachtnemer dient het digitale logboek op te maken voor een fixed fee. De licenties van de digitale logboeken zijn voor rekening van de opdrachtgever;
• Na het eerste onderhoud zal er door opdrachtnemer een compleet geactualiseerde assetlijst en een update van het MJOP worden aangeleverd bij opdrachtgever;
• Assetlijst en MJOP van de E&W Installaties beheren en actueel houden inclusief conditiemetingen op jaarbasis en revisietekeningen (aanpassingen worden in rood revisie aangeleverd bij opdrachtgever of een daarvoor door opdrachtgever aangewezen tekeningbeheerder). Het beheren en updaten wordt uitgevoerd in een door de opdrachtgever opgeleverd importbestand. De geüpdatete assetlijst en MJOP zijn de basis voor de afprijzing van het onderhoud het daaropvolgende
jaar.

Werkzaamheden voortkomend uit functionele aanpassingen aan de installaties behoren niet tot de scope van de opdracht. Op dit moment wordt het onderhoud en de keuringen van de E&W Installaties op de scholen van Stichting Meerkring uitgevoerd door meerdere partijen. Stichting Meerkring heeft de behoefte om het onderhoud van de E&W installaties verder te uniformeren en wil daarom een samenwerking aangaan met één gespecialiseerde opdrachtnemer. Deze opdrachtnemer moet zodoende in staat zijn om Stichting Meerkring van dienst te zijn op alle voorkomende aspecten in het kader van het uit te voeren onderhoud aan de E&W installaties en moet over de expertise beschikken om Stichting Meerkring te kunnen adviseren. Deze Aanbesteding betreft het aangaan van een raamovereenkomst. De raamovereenkomst start in juli 2022 en eindigt van
rechtswege in mei 2027 zonder dat opzegging is vereist en kan optioneel door opdrachtgever vijf keer met één jaar worden verlengd. Op basis van het gunningscriterium “economisch meest voordelige inschrijving” welke wordt vastgesteld aan de hand van de beste prijs-kwaliteitsverhouding zal de opdracht worden gegund.

Bron: Tenderned zondag 10 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258564

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *