Herbestemming GEA-Grasso bijgebouwen ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Herbestemming GEA-Grasso bijgebouwen ‘s-Hertogenbosch

Foto:© Gemeente ‘s-Hertogenbosch

De opdracht in deze niet-openbare aanbesteding bestaat uit de casco restauratie en het verbouwen van de bestaande bijgebouwen op het GEA terrein aan de Koestraat 80 te ’s-Hertogenbosch in het kader van de herbestemming van deze bijgebouwen. De bestaande bijbouwen maken deel uit van het monumentale Grasso complex en zijn nu in gebruik als opleidingslokaal en magazijn welke moeten worden verbouwd tot kantoor, werkplaats met opslag en testruimten, in totaal betreft het circa 1235 m2 BVO. Naast deze opgave maken de werkzaamheden benodigd voor de energetische verduurzaming van de gebouwschil en de installaties deel uit van de opdracht. De start van de opdracht is in het tweede kwartaal van 2022 en dient in het derde kwartaal van 2023 afgerond te worden met de oplevering van het werk. Een en ander volgens de korte omschrijving van de opdracht  in de leidraad. Een langere opdrachtomschrijving is ook opgenomen maar die bevat voornamelijk zaken als gunningscriteria en social return en dergelijke.

De aanbestedende dienst is voornemens om vijf  gegadigden te selecteren in de selectiefase. De vijf gegadigden, welke op basis van de selectiefase worden uitgenodigd voor de gunningsfase, worden door de aanbestedende dienst verzocht tot het doen van een inschrijving. De aanbestedingsstukken, op basis waarvan de vijf gegadigden een inschrijving moeten doen, worden te
zijner tijd digitaal aangeboden via TenderNed. De aanbestedende dienst gaat de inschrijvingen vervolgens beoordelen op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding. In de gunningsleidraad, welke onderdeel uitmaakt van de aanbestedingsstukken, zullen de gunningscriteria nader uitgewerkt zijn.

Bron: Tenderned vrijdag 28 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/251000

1 thought on “Herbestemming GEA-Grasso bijgebouwen ‘s-Hertogenbosch

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *