Nieuwbouw clustering scholen Auris Taalplein Gouda – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw clustering scholen Auris Taalplein Gouda

Foto: Google Streetview

De aanleiding voor de aanbesteding is de nieuwbouw voor de clustering van de scholen Auris Taalplein en De Triangel, inclusief een gymzaal en een kinderopvanglocatie. Opdrachtgever heeft tot doel om de beste bouwkundige aannemer voor het bouwteam te selecteren op basis van de meest gunstige prijs-kwaliteitsverhouding. 

De aan te besteden Opdracht “Nieuwbouw Clustering scholen Auris Taalplein – De Triangel” bestaat uit:
▪ De nieuwbouw van de clustering van twee scholen Auris Taalplein en De Triangel in twee bouwlagen, met daarin opgenomen een gymzaal en als optie een kinderopvang.
▪ De sloop van de huidige schoolgebouwen van De Triangel en De Ark.
▪ De aanleg van de buitenruimte, te weten een schoolplein, ontsluiting naar de openbare weg en parkeeroplossing in het openbaar gebied.

Op de huidige locatie van basisschool De Triangel aan de Coniferensingel wordt nieuwbouw gerealiseerd voor basisschool De Triangel samen met een school voor speciaal onderwijs: Auris Taalplein. Auris Taalplein zit momenteel op een andere locatie in Gouda. Het is voor het eerst dat de betreffende schoolbesturen De Groeiling (De Triangel) en Koninklijke Aurisgroep (Auris Taalplein) samenwerken en dat beide scholen worden geclusterd onder één dak. Samen met de schoolbesturen is voorzien dat Auris Taalplein in combinatie met De Triangel een rol gaat spelen in het vergroten van de mogelijkheden om passend onderwijs te realiseren voor kinderen met een spraak- en taalstoornis en aan te laten sluiten bij het reguliere basisonderwijs. Besloten is dat De Triangel tijdens de bouwwerkzaamheden op de huidige locatie blijft, totdat de school overgaat naar de nieuwbouw op deze plek. Op het terrein is nu ook nog de school De Ark gehuisvest, die in 2022 de locatie gaat verlaten. De huidige schoolgebouwen en gymzaal op de locatie worden gesloopt. De opdracht betreft het actief deelnemen aan het ontwerpproces vanaf de fase Definitief Ontwerp en aansluitend de realisatie van de nieuwbouw inclusief gymzaal en kinderopvang, de buitenruimte, alsmede de vaste inrichting. De nieuwe school is gesitueerd in een groene setting met beperkte toegang. Aansluiting op deze groene setting is belangrijk en integraal onderdeel van de uitwerking. Een ander belangrijk onderdeel
van de opgave is dat een van de scholen, De Triangel, gehuisvest is en blijft op het terrein gedurende het bouwproces.
De diverse functies hebben bij benadering het volgende brutovloeroppervlak:
▪ Nieuwe school: circa 2.557 m² (waarvan De Triangel circa 1.281 m² en Auris Taalplein 1.276 m²);
▪ Kinderopvanglocatie: circa 260 m²;
▪ Gymzaal: circa 550 m²;
▪ Speelplaats: circa 820 m²;
▪ Het terrein rondom de school: circa 5640 m²

De opdracht is niet verdeeld in percelen. Voor de installatietechnische werkzaamheden wordt parallel een Europese niet-openbare aanbesteding gehouden. De coördinatie van deze werkzaamheden zal in de uitvoering tot de verantwoordelijkheid van de bouwkundig aannemer behoren. Voor deze separate aanbesteding, zie de link onder aan het artikel. Deze Europese niet-openbare procedure vindt plaats overeenkomstig het ARW 2016 hoofdstuk 3. Nadat de selectiefase is afgerond, ontvangen de vijf geselecteerde gegadigden bij de uitnodiging tot inschrijving de inschrijvingsleidraad. In de inschrijvingsleidraad wordt de opdracht precies omschreven. Voorts bevat de inschrijvingsleidraad de aanwijzingen voor het doen van de inschrijving en de gunningscriteria op grond waarvan de winnende inschrijving wordt bepaald.

Bron: Tenderned vrijdag 28 januari 2022 Bouwkundig aannemer https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250646

Elektrotechnisch en werktuigbouwkundig installateur https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250657

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *