Heemstede wil duurzame scholen – Aanbestedingsnieuws

Heemstede wil duurzame scholen

Gemeente Heemstede wil een lokale green deal sluiten met de scholen in Heemstede. Scholen en sportverenigingen bestaat een grote behoefte aan het delen en van vergaren van informatie inzake energiebesparing. Bij deze organisaties valt een hoop te winnen op energiegebied. Denk hierbij aan het vervangen van de verlichting door LED-verlichting, het juist inregelen van klimaatinstallaties, het optimaliseren van de netspanning, maar ook de afvalinzameling.

Dat blijkt uit het lokale duurzaamheidsbeleid van Heemstede, dat vandaag is gepubliceerd in het Gemeenteblad. Volgens het Heemstedelijk beleid treden de gemeente en schoolbesturen in overleg. De green deal zou kunnen inhouden dat de gemeente een bijdrage levert aan de energiescans en de scholen binnen twee jaar de energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Scholen van Stichting de La Salle, Stopoz, stichting Salomo hebben in het kader van de verbetering van het binnenklimaat al in 2011 energieonderzoek uitgevoerd en energiebesparende maatregelen genomen, voornamelijk dakisolatie en het plaatsen van Hr-ketels.

De verduurzaming van scholen in Heemstede volgt op een seminarreeks voor duurzame scholen, ook in Heemstede, op 6 oktober 2016. Die seminarreeks werd verstrekt door de Green Deal Scholen, een platform van onder meer Ruimte OK en Platform 31.

Eerder heeft de Staatssecretaris van Onderwijs via de Staatscourant een subsidieregeling gepubliceerd voor duurzame scholen. De Rijksoverheid heeft vanaf 3 oktober 2016 een subsidie beschikbaar gesteld, waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van € 3.500.

Voor de subsidieverlening voor 150 scholen is een plafond van €525.000 beschikbaar gesteld. Scholen kunnen zich bij de RVO aanmelden voor subsidie op basis van de landelijke regeling. De subsidie is vooral voor extern advies. Schoolbesturen zijn vrij om zelf een adviseur te kiezen. Zij dienen er dan zelf op toe te zien dat het een organisatie betreft die gespecialiseerd is in het geven van adviezen over verduurzaming en verfrissing van schoolgebouwen. Op de kennisportal van de Green Deal Scholen (te bereiken via www.greendealscholen.nl) is ter oriëntatie een niet-uitputtende lijst beschikbaar gesteld, zo meldt het landelijke besluit.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-52153.html

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *