Vervangen binnenbeveiliging in PI Hoogvliet Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Vervangen binnenbeveiliging in PI Hoogvliet Rotterdam

PI Hoogvliet
Foto: DJI.nl

Deze aanbesteding heeft betrekking op de opdracht tot het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van diverse installaties voor
binnenbeveiliging ten behoeve van PI Hoogvliet (v/h Stadsgevangenis Rotterdam). De locatie Hoogvliet is in 2002 in gebruik genomen met als doel de overlast in de gemeente Rotterdam door justitiabele verslaafden te verminderen. Momenteel huisvest de locatie de regimes gevangenis, Huis van Bewaring, Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI). Het doel van de opdracht is het realiseren van
stabiel werkende en toekomstbestendige binnenbeveiligingssystemen met optimaal ingerichte bedienposten.
De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit het:

 • Vervangen van de huidige analoge camera’s door digitale camera’s;
 • Vervangen van het huidige cel- en intercomsysteem door digitale systeem;
 • Aanpassen van de bestaande deurbesturingsinstallatie en het securitymanagementsysteem;
 • Vervangen van het huidige toegangscontrolesysteem;
 • Aanbrengen van een gecontroleerd verkeerscircuit voor justitiabelen (ZBJ);
 • Demonteren van de bestaande geluidsdistributie en omroep;
 • Aanpassen en uitbreiden bestaande perimeterbeveiliging;
 • Volledig implementeren van het herziene G-beleid;
 • Aanpassen en optimaliseren van beveiligde ruimten conform ARBO-richtlijnen;
 • Aanpassen van bestaande technische ruimte en de realisatie van nieuwe technische ruimten;
 • Vervangen van de aanwezige (CAT)bekabeling, DIOO (Decentrale Infrastructuur Op Orde).

De kritische succesfactoren van de opdracht zijn:

 • Waarborgen continuïteit binnenbeveiligingssystemen voor, tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden;
 • Tijdens de realisatiefase voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van hinder voor de bedrijfsvoering van de PI.

De uiterste oplevertermijn voor het werk is vastgesteld op: 12 maanden na datum opdracht. 

De aanbesteding verloopt volgens de nationale niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor een uitnodiging tot inschrijving moeten een tijdige, volledige en correcte aanmelding indienen via het dashboard van deze aanbesteding op Tenderned.  Een aanmelding waaraan voorwaarden zijn verbonden, wordt als ongeldig terzijde gelegd en niet verder in beschouwing genomen. Ondernemingen mogen zich slechts eenmaal als gegadigde aanmelden al dan niet in combinatie met andere ondernemingen. Ondernemingen mogen zich daarbij niet tegelijk als derde via een of meerdere andere gegadigde(n) aanmelden.

Eenmaal geselecteerd kunnen geselecteerde gegadigden zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die het bezoek aan de locatie namens de geselecteerde gegadigde zullen bijwonen. Per geselecteerde gegadigde mogen maximaal 2 personen deelnemen aan het bezoek.
Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan.
Eventueel kan de adviseur, o.b.v. relevantie, foto’s maken, welke via TenderNed aan de gegadigden ter beschikking worden gesteld.

Bron: Tenderned 29 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201596

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *