RWS houdt marktconsultatie beheer, actualisatie en vernieuwing strategische verkeer – en vervoermodellen – Aanbestedingsnieuws

RWS houdt marktconsultatie beheer, actualisatie en vernieuwing strategische verkeer – en vervoermodellen

Verkeer- en vervoermodellen staan aan de basis van veel beleidsanalyses, verkeerskundige verkenningen en planuitwerkingen voor projecten op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en spoor in Nederland.

Doel van deze marktconsultatie is om marktpartijen te informeren over het concept werkprogramma van 2024 en 2025, hierover een eerste gedachtewisseling met elkaar te hebben en eventuele suggesties van marktpartijen met betrekking tot de inhoud van het werkprogramma en de wijze van samenwerken met elkaar op te halen.

A2 vonderen ©Rijkswaterstaat 2023

Rijkswaterstaat vindt samenwerking met de markt zeer belangrijk om daarmee de benodigde resultaten te kunnen behalen binnen randvoorwaarden voor de beschikbare middelen, kwaliteit en beheersing van risico’s.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst is een marktconsultatiedocument opgesteld met meer informatie over de doelen van de marktconsultatie, de contouren van het werkprogramma en de aanpak van de consultatie en het proces dat Rijkswaterstaat hier voor ogen heeft. Het document is een uitnodiging voor marktpartijen en kennisinstellingen die geïnteresseerd zijn om te participeren in deze marktconsultatie.

Voor belangstellenden is meer informatie over de marktconsulatie te vinden op TenderNed . In dit stuk treft u ook praktische informatie hoe u zich kunt aanmelden. Voor meer algemene informatie over het modelleninstrumentarium zie de pagina Modellen en applicaties.

Bron: Rijkswaterstaat, 5 februari 2024

Datum en tijd van de marktconsultatie:

18 maart 2024 09.15 (inloop) – 13:00 uur, Locatie: vergadercentrum Vredenburg – Vredenburg 19 Utrecht 

De verkeer- en vervoermodellen worden periodiek geactualiseerd. Dit betreft de basisinformatie die in het model wordt gebruikt en de uitgangspunten die bij toepassing van de modellen worden gehanteerd.

Jaarlijks verschijnt een geactualiseerde versie van de referentieprognoses met de modellen NRM/LMS, te herkennen aan het jaartal – bijvoorbeeld NRM/LMS referentieprognoses 2021.

Het actueel houden van de referentieprognoses is niet alleen belangrijk vanwege de informatiebehoefte van de gebruikers van de modellen zoals het Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat (IenW), Rijkswaterstaat, ProRail, het PBL, andere overheden etc. maar ook ten behoeve van de onderbouwing van besluiten van de Minister met betrekking tot uitbreiding van de weg – of spoorwegcapaciteit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *