Onderhoud blusmiddelen en noodverlichting purmerend – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud blusmiddelen en noodverlichting purmerend

Illustratie: Velco

De gemeenten Purmerend en Beemster zijn met ingang van 1 januari 2014 een ambtelijke samenwerking aangegaan. De gemeente Purmerend voert met ingang van die datum de taken uit voor de gemeente Beemster. Hiermee is de gemeente Purmerend eigenaar en beheerder van diverse panden in de gemeente Purmerend en gemeente Beemster. De gebouw gebonden installatiedelen zijn onderdeel van de vaste installatie en zijn zodoende ook de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het doel van deze aanbesteding is een overeenkomst aan te gaan met een partij die gedurende een langere periode het onderhoud van de blusmiddelen en noodverlichting in de gemeentelijke panden uitvoert.

De gemeente is op zoek naar één opdrachtnemer voor het onderhoud van de blusmiddelen en noodverlichting van 59 gemeentelijke panden. De panden bevinden zich binnen de gemeentegrenzen van gemeente Purmerend en gemeente Beemster.
De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het:

  • uitvoeren van preventief onderhoud;
  • uitvoeren van correctief onderhoud;
  • vervanging van middelen bij einde levensduur.

De volgende zaken behoren niet tot de scope van de opdracht:

  • plaatsing of vervanging van middelen in het kader van nieuw- of verbouw van gemeentelijke panden;
  • werkzaamheden met betrekking tot noodverlichting en brandblusmiddelen in panden die worden afgestoten door de gemeente.

Op dit moment is in beperkte mate sprake van een deugdelijk beheer van de noodverlichting. Binnen het wettelijke kader voldoet de gemeente niet aan de minimale veiligheidseisen ten aanzien van het beheercomponent van de gebruikseisen. Van de blusmiddelen is in zekere mate sprake van een deugdelijk beheer van de aanwezige blusmiddelen. Binnen het wettelijke kader voldoet de gemeente vermoedelijk wel aan de
minimale veiligheidseisen ten aanzien van het beheercomponent van de gebruikseisen. De gemeente is bezig met verduurzaming van de panden. In het geval dat brandblusmiddelen en noodverlichting op verzoek van de gemeente in het kader van verduurzaming vóór het einde van de technische levensduur vervangen worden, wordt dit gezien als onderdeel van het preventief onderhoud.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 maart 2020 en de overeenkomst eindigt alsdan op 1 maart 2024. Als de looptijd van de overeenkomst niet voor het einde van de looptijd is opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met de periode van 1 jaar, met het maximum van 4 keer. De overeenkomst eindigt derhalve van rechtswege op 1 januari 2028.

De inschrijvingsleidraad vermeld  bij het begrip noodverlichting

Noodverlichting
Nood-evacuatieverlichting, het verzamelbegrip van noodverlichting, draagt er zorg voor dat
er voldoende visuele informatie in gebouwen aanwezig is om personen veilig een locatie te
kunnen laten verlaten, dan wel om een gevaarlijk proces veilig af te kunnen sluiten voordat
de locatie kan worden verlaten. Nood-evacuatieverlichting wordt onderverdeeld in
vluchtrouteverlichting, anti-paniekverlichting en verlichting van werkplekken met verhoogd
risico.

We mogen dus veiligheidshalve begrijpen dat in het contract met noodverlichting ook de transparantverlichting is inbegrepen

Bron: Tenderned 28 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181598

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *