ATOS onderzoekt financiering TenderNed zonder inhoudelijke kennis – Aanbestedingsnieuws

ATOS onderzoekt financiering TenderNed zonder inhoudelijke kennis

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft, als eigenaar en financier van TenderNed, door ATOS Consulting een verkennend onderzoek uit laten voeren naar medefinanciering door decentrale overheden van TenderNed en het aan de markt overlaten van TenderNed-functionaliteit. Aanbestedingsnieuws heeft er even naar gekeken en het is wel duidelijk te merken dat Atos alleen heeft gekeken naar geld en niet naar doel, nut of effectiviteit.

Atos beveelt onder meer aan om TenderNed uit te faseren om in de toekomst alleen nog een portaalfunctie in stand te houden, waarin ondernemers een totaaloverzicht van aanbestedingen kunnen vinden. Aanbestedingsnieuws kijkt daar wel erg van op. Dat is terug bij af, ten aanzien van de ontwikkelingen na de bouwfraude. Je kan dan immers weer gewoon onderhands communiceren en niemand die ervan weet. Of dat betekent dat er dan helemaal een einde komt aan het kluis-principe van TenderNed, staat er niet bij in het Atos-rapport. Het idee van TenderNed was immers dat de opdrachten verstrekt worden in een digitale kluis, zodat het niet mogelijk is voor aannemers en aanbestedende diensten om te frauderen; bijvoorbeeld door de prijs te spieken en door te geven aan de meer gewilde concurrent. Het woord kluis wordt in het rapport ook al niet genoemd.

TenderNed daarnet © ZaZ 2017

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid heeft volgens dat rapport de beheer- en exploitatiekosten van DigiD en MijnOverheid gekozen door te belasten op basis van een ‘prijs maal hoeveelheid’ (p*q) tariefstructuur. Het rapport van Atos stelt dat dat ook voor de hand zou liggen voor TenderNed. De kosten worden dan zo over alle gemeenten uitgesmeerd via de VNG.

Een gemeente die veel aanbestedingen moet publiceren betaalt, dan meer dan een gemeente die niets inkoopt. Wat is dan “hoeveelheid”? Dat gaat dan bij DigiD om verstuurde berichten en die prijs is dan bij benadering een postzegelprijs. Mijnoverheid is als het ware een brievenmachine. Dan zou een gemeente moeten betalen voor iedere keer dat het een gunning post. Bij TenderNed zou je dan eerder hits moeten tellen. Maar gemeenten hebben juist een belang bij die zo laag mogelijk houden.

Aanbestedingsnieuws vindt het gewoon echt dom, volstrekt negerend dat het hier gaat om een opgelegde verplichting tot transparantie bij overheidsopdrachten. Het miskent de perverse prikkel die er dan bij aanbestedende diensten is om publiceren nog meer tot een minimum te beperken en opdrachten zo ontransparant mogelijk te publiceren, en zo eerlijke concurrentie zo veel mogelijk te beperken tot die aanbieder die toch al was gewenst. Hartstikke goedkoop als we tien cent besparen op het publiceren van een bekendmaking van de renovatie van het stadshuis. Helaas kost het stadshuis nu tien biljoen. Maar dat weten we dan niet meer want die gunningen worden niet bekend gemaakt. Wat is ignorance toch een bliss maar niet heus.

Atos heeft onder meer gekeken naar al bekende openbare informatie, onder meer het aandeel van publicaties op TenderNed ten opzichte van het aandeel publicaties op private Tsenders zoals aanbestedingskalender en negometrix. Daaruit blijkt dat het aandeel van Tsenders wel groeiende is. Om daaruit dan te concluderen dat TenderNed niet nodig is, vindt Aanbestedingsnieuws wel een conclusie die een stap te ver gaat. Je moet er toch niet aan denken als ondernemer dat je al die Tsenders met honderden aparte inlogs  moet afstruinen om opdrachten te vinden. Voor de belangen van ondernemers bij een overkoepelende publiek tenderplatform heeft het Atos-rapport echter een blinde vlek. Dat er baten zijn voor ondernemers, wordt in een zinnetje gesteld op pagina 11 maar niet verder onderzocht of onderbouwd. Dat is dan ook de enige keer dat het woord ondernemers in het rapport voorkomt.

TenderNed bericht dat voordat over de toekomst van TenderNed besluitvorming kan plaatsvinden zal het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanwege de gemoeide belangen, kosten en gevolgen van de onderzochte opties, eerst een nadere verkenning uitvoeren. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is samen met de relevante belanghebbenden in gesprek over beide onderzochte opties.

Even afwachten maar het ziet er naar uit dat het voor ondernemers nog weer moeilijker wordt om aan overheidsopdrachten en de informatie daarover te komen. En het is al zo’n ramp om in te loggen met dat E-Herkenning. Ieder jaar opnieuw een KVK-verklaring indienen bij een commerciële partij om een ingewikkeld wachtwoord om opdrachten te zoeken van de overheid, dat is toch echt absurd.

Zie verder:

Onderzoeksrapport Atos Consulting op rijksoverheid.nl
Modernisering TenderNed applicatie
Visiedocument TenderNed 2017-2022(pdf)

1 thought on “ATOS onderzoekt financiering TenderNed zonder inhoudelijke kennis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *