Commissie van Aanbestedingsexperts behandelt 57 klachten – Aanbestedingsnieuws

Commissie van Aanbestedingsexperts behandelt 57 klachten

Minister Kamp van Economische Zaken blijft de voortgang van de klachtenbehandeling van de Commissie van Aanbestedingsexperts op de voet volgen. Dat bericht hij in een brief naar de Tweede Kamer over een voortgangsrapportage van de Commissie van maart 2016 – maart 2017.

De rapportage zelf is op het moment van schrijven, nog niet gepubliceerd in de Kamerstukken, noch op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De Commissie heeft, volgens de Minister in de afgelopen periode het hoogste aantal adviezen uit
haar bestaan gegeven en daarmee de achterstanden ingehaald. Minister Kamp waardeert de
inzet van de Commissie en ziet dit ook mede als een gevolg van de versterking van het secretariaat.

“Daarmee heb ik invulling gegeven aan de motie van het lid Bruins (Kamerstuk 34 329, nr. 18). Verder blijf ik de ontwikkeling van de doorlooptijden nauwgezet volgen en onderschrijf ik het belang van de vergroting van de bekendheid van de Commissie binnen het mkb. Hoe groter de bekendheid van de Commissie, hoe beter zij kan bijdragen aan het oplossen van  aanbestedingsklachten.”, aldus Minister Kamp in de kamerbrief.

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft het afgelopen jaar 57 klachten behandeld. Van de in deze periode ingediende klachten zijn er 42 in behandeling genomen. Drie daarvan zijn vervolgens ingetrokken. Over 36 klachten uit deze periode zijn adviezen uitgebracht. Drie klachten waren op 1 maart 2017 nog in behandeling. Over de periode 2015-2016 lag dit aantal nog op 117 ingediende klachten waarvan er 88 in behandeling waren genomen.

De Commissie rapporteert alle nog openstaande klachten uit de voorgaande perioden ook te hebben afgehandeld. Het totaal in het afgelopen jaar uitgebrachte adviezen komt daarmee op 72.
De onderwerpen waarover geklaagd werd liepen uiteen, maar gingen voor het grootste gedeelte over opdrachteisen en technische specificaties, de geschiktheidseisen en selectiecriteria en de gunningscriteria en beoordelingssystematiek.

Bron: Kamerstukken II, 2016/17,  32440, nr. 101

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *