Eindhoven niet alleen grenzeloos naïef maar vooral ook hardleers – Aanbestedingsnieuws

Eindhoven niet alleen grenzeloos naïef maar vooral ook hardleers

Foto: BBP

De gemeente Eindhoven heeft een aanbesteding geplaatst voor het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor het geven van uitvoering aan de Social Impact Bond Jongvolwassenen. Deze social impact bond-constructie kenmerkt zich door een samenwerkingsverband tussen financieringsorganisaties, uitvoeringsorganisaties en de gemeente Eindhoven die samen de complexe maatschappelijke problematiek aanpakken. Kern van de methodiek is dat we ondersteuningsorganisaties uit verschillende disciplines (zoals zorg, onderwijs, werkgelegenheid, schuldhulpverlening en woongelegenheid) uitdagen om samen te werken via een uitvoeringsconsortium. Dit leidt er toe dat zij gezamenlijk ondersteuning kunnen bieden vanuit de behoefte van de jongere. De belangrijkste uitgangspunten zijn: Jongeren worden ondersteund vanuit één consortium (combinatie van aanbieders) op alle ‘leefvelden’ waar zij dat nodig hebben. De gemeente rekent af op resultaat.

Eindhoven had al zoiets, maar dan voor alle Eindhovenaren. WijEindhoven. Het Eindhovens Dagblad van november 2017 weidt een heel artikel aan de naiviteit van de gemeente. https://www.ed.nl/eindhoven/de-grenzeloze-naiviteit-van-eindhoven~a1138aec/

Doel van die stichting: elke Eindhovenaar die zorg, hulp of bijstand nodig heeft daar van voorzien. Zorg op maat en naar behoefte, en niet meer verleend door een scala aan hulpverleners maar door een generalist die doorverwijst naar de juiste instanties.Op papier een mooi plan. Een idee waar Eindhoven een paar jaren geleden in zorg- en bijstandsland ook de handen volop voor op elkaar kreeg. Eindhoven had lef, pakte door, ging het radicaal op een andere manier doen. Eindhoven ging bovendien uit van het goede van de mens.

Maar het pakte anders uit. De kosten vliegen met 100-120 miljoen Euro de geraamde pan uit. Met deze nieuwe aanbesteding gaat Eindhoven dus door tot aan het gaatje, maar wie uiteindelijk dat gat moet dichten????

Aan het slot van het artikel valt nog te denken aan het JAC (Jongeren Advies Centrum), Dat was er toch, waar is het nu? https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jac-viert-25-jarig-bestaan-terwijl-het-niet-meer-bestaat~bc57c14d/

Duidelijk dus, de Landelijke overheid heeft landelijke instellingen gesaneerd uit louter bezuinigingsdrift, om vervolgens de zorgtaak over te hevelen naar de gemeenten,( alweer uit bezuinigingsdrift), gemeenten  die weer het wiel uitvinden en op lokaal niveau dat oprichten wat landelijk is wegbezuinigd.

Bron: Tenderned 4 augustus 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/172260

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *