Deventer start onderzoek naar aanbesteding project de Viking – Aanbestedingsnieuws

Deventer start onderzoek naar aanbesteding project de Viking

Deventer start een onderzoek naar de nieuwbouw van film- en theaterzaal De Viking. De bouw ervan heeft de verwachte kosten meermaals overschreden en is opgelopen tot een bedrag van €15 miljoen. De raad besloot daar al toe op 27 september. Het onderzoek is na een aanbesteding gegund aan Necker van Naem, die uit 4 kandidaten is gekozen, omdat het het beste aansluit, bij de vraag van de gemeenteraad.

Het onderzoek

Een onderzoekscommissie bestaande uit de raadsleden Tjeerd van der Meulen (voorzitter), Arie de Niet (plaatsvervangend voorzitter), Marcel Elferink, Henk Groothuis, en Bas Noor voeren het onderzoek uit. Een extern bureau wordt ingeschakeld voor het feitenonderzoek, de voorbereiding en ondersteuning van de commissie bij de interpretatie en analyse van de feiten. De griffie voert het secretariaat van de commissie.

©Deventer 2017

De komende weken voert het bureau oriënterende gesprekken met betrokkenen rondom project De Viking en vindt feitenonderzoek plaats. In een latere fase volgt interpretatie en analyse van de feiten en start de fase van het onderzoek met openbare verhoren. De bedoeling is dat de Onderzoekscommissie met de ondersteuning van Necker van Naem eind maart 2018 het onderzoeksrapport oplevert.

De aanbesteding

In november 2014 publiceerde Deventer de aankondiging voor de aanbesteding van de Viking op TenderNed. De nieuwbouw bestaat uit 1 theaterzaal, 4 filmzalen, een café, restaurant en foyer en biedt daarnaast ruimte aan ondersteunende functies zoals, kantoren, technische werkplaatsen en expeditie/opslag. De nieuwbouw heeft een bouwhoogte van maximaal circa 11 m. Het gebouw moet worden ingebouwd tussen diverse rijksmonumenten.

Op 16 september 2015 wordt besloten dat de opdracht wordt gegund aan  Hegeman, voor €4.776.000,- Later blijkt dat er tot 2 keer toe extra kosten voor de bouw moeten worden gereserveerd en dat de totale kosten voor het project verder zijn utigelopen, onder meer vanwege de aanleg van een bijzondere fundering. Dat is nodig vanwege de monumentale toren naast het pand de Viking.

Monumenten

In zijn algemeenheid geldt, dat aannemers de gevolgen van bouwen rondom monumenten niet eenvoudig in kunnen ramen, in het bijzonder wanneer voor speciale expertise op onderaannemers moet worden gerekend. Speciale wensen zoals bomen , bijzondere glaswerk, fietsenstallingen en monumentenbescherming worden dan, inherent aan de eenmalige onderhandeling op basis van toekomstige onzekerheden, een sluitpost op een te krappe begroting. Conservatief calculeren kan immers niet, zonder dat je daarbij je winstkans bij de aanbesteding beperkt.

De Stichting ERM heeft daartoe een handreiking ontwikkeld: aanbesteden en monumentenzorg. Bij aanbestedingen boven de Europese drempel geldt dat het niet mogelijk om een certificaat voor monumentenzorg te eisen omdat relevante ISOnormen en EN’s ontbreken. De aanbestedende dienst is dus gehouden om de inhoudelijke eisen
in de aanbestedingsdocumenten te specificeren.

Lokaal dagblad De Stentor noemt de aanbesteding van het project de Viking een horrorfilm, nadat er bovenop het door de Raad gereserveerde bedrag eerst 1,5 miljoen en vervolgens nog €828.000 euro aan extra kosten bij kwamen. Toenmalig wethouder Robin Hartogh Heys legde in verband hiermee al zijn portefeuille neer.

Bron: Deventer RTV/ de Stentor / TenderNed, 13 november 2017

Zie ook:

http://vkng.nl/bouw/veelgestelde-vragen/

http://www.stichtingerm.nl/doc/P033%20Brochure%20Aanbesteden%20bij%20monumentenzorg%20(161024).pdf

https://deventerrtv.nl/artikel/85318326/necker-van-naem-voert-raadsonderzoek-de-viking-uit

Zie ook de aankondiging op Tenderned 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *