Aelmans Adviesgroep wint aanbesteding Waterleiding Maatschappij Limburg – Aanbestedingsnieuws

Aelmans Adviesgroep wint aanbesteding Waterleiding Maatschappij Limburg

Aelmans ECO heeft een Europese openbare aanbesteding gewonnen van Waterleiding Maatschappij Limburg, WML. De opdracht is voor bodemonderzoek. In totaal hebben tien adviesbureaus meegewerkt aan de aanbesteding. De aanbesteding is verlopen via Commerce Hub en sloot op 26 augustus.

Het gaat om het verrichten van bodemonderzoeken en aanverwante werkzaamheden ter hoogte van tracés alwaar graafwerkzaamheden plaatsvinden aan het ondergronds waterleidingnet. Met de bodemonderzoeken moet de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem worden bepaald en veiligheidsklasse(n) worden berekend. Het gaat om het uitvoeren van vooronderzoek. – opstellen veldwerkplannen: boringen, monsternames, etc.; – uitvoeren veldwerkplannen, incl. afstemming omwonenden (indien van toepassing) – verwerken resultaten in rapportages.

De Aelmans Adviesgroep is actief sinds 1990 en wordt erkend als een toonaangevende adviesorganisatie. De groep wordt gevormd door 5 dscf6744bedrijfsonderdelen welke op basis van vakgebied zijn georiënteerd, te weten Vastgoed, Ruimte, Milieu, Agro en Bouw.

Aankondiging
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/108c3b6d7c18ace24826e35181faab8a/pageId/D909A/oudercode/nr/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/menubalkoproep/true/cid/86081/cvp/join

Gunningsbeslissing

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/81d2be4326332f42086c3d87cef2be25/cid/86320

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *