Congresvoorziening Brainport Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Congresvoorziening Brainport Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft op Tenderned een aanbesteding gepubliceerd voor een nieuw internationaal congrescentrum met een zak geld voor de winnende projectontwikkelaar en een niet geheel duidelijke projectlocatie, alhoewel de loopafstanden naar hotels van voldoende grootte, de nabijheid van het NS-station en meer eisen duidelijk wijzen naar een wat ongelukkige locatie aan de noordkant van de spoorlijn. We hebben het dan over de mogelijke locaties: de mislukte jaarbeurs en omgeving, de kantoren hierachter en het nooit goed uit de startblokken gekomen Wereld Handels Centrum aan de Fellenoord.

Het Brabants Dagblad ziet het te bouwen congresgebouw voor zich aan het eind van de Boschdijk. De tender is er  in ieder geval wazig over. Wel wordt genoemd een haalbaarheidsonderzoek uit 2018 waarvan de uitkomst was, dat er zeker plaats is voor een congrescentrum van formaat. Dat zal de Dela ook wel gedacht hebben toen zij onlangs een geheime parel openden, in de voormalige Paterskerk met congresruimten tot 750 personen en hotelcapaciteit.

Wij van Aanbestedingsnieuws menen dat ook congrescentrum Evoluon met zijn 16 zalen, de bekende koepel, een auditorium en een restaurant wel allure heeft, net als de 16 zalen van Hotel Cocagne, er zijn maar liefst 2 conferentiezalen waar 500 gasten verwelkomd kunnen worden. En natuurlijk in mindere mate zalencentrum Aristo dat met zijn grootste zaal voor 200 mensen wel een kleinere speler is. Niet in Eindhoven, maar wel in de Brainport ligt Hotel en conference center Koningshof met 80 zalen, de grootse voor 2000 personen dus dubbel zo groot als het voor ogen zijnde nieuw te bouwen gedoe. Tenslotte is er nog de Technische Universiteit met zijn voor derden te huren Aula met velen zalen, de grootste tot 418 personen. Ja dan is er wel behoefte aan een nieuw congrescentrum in Eindhoven, toch?

De stad heeft immers een naam hoog te houden als het gaat om mislukte of nooit uit de grond gekomen projecten of met het badwater weggegooide parels. U als lezer brengen we even op de hoogte van enkele bizarre kunststukjes. Het bekende zalencentrum POC werd vervangen door een jaarbeursgebouw dat een maatje te klein bleek voor de jaarlijkse inmiddels uitgeweken beurs, nog net groot genoeg voor een concert met Tom Jones, waarvan Tom Jones nooit geweten heeft en een Muziekcentrum dat op een doorstart staat te wachten. Een Wereldhandelscentrum-Fellenoord dat nooit uit de grond is gekomen, een superhip activiteiten zwembad, dat nou juist zo populair was dat men tot uit het buitenland kwam om daar te zwemmen. Dat was echter blijkbaar niet de bedoeling dus werd de entreeprijs aanzienlijk verhoogd waardoor die buitenlanders wel wegbleven, helaas net als de Eindhovenaren die het ook niet meer konden ophoesten. Het prachtige Evoluon als museum, Museum Kempenland, Kunstlicht in de Kunst, het oude Philips fabriekje dat door Philips zelf als ware zij wijlen Christo zelf ingepakt is in glasverpakking, extra versierd door de gemeente met een glazen dak tegen rondvliegende terrastafels, ja hoogbouw brengt valwinden met zich mee ook in Eindhoven. Een ontwikkelaar die een hotel wil bouwen in een verlaten gebouw maar dat niet mag want de gemeente wil dat zelf doen in het Evoluonpark. Nog meer leegstaande kantoorgebouwen die op de stapel staan omgebouwd te worden tot studentenflat maar op het laatst zijn tegen gehouden staan tegenover het Philips stadion en natuurlijk het voormalige DAF hoofdkantoor dat ook niet omgebouwd mocht worden tot Studentenhuisvesting en dus maar gesloopt werd. Een ineengedonderde parkeergarage en een 30 miljoen kostende fietsbrug ring die na de eerste windkracht 4 opnieuw in de steigers moest. Woningen in het stadionkwartier met een zodanige allure dat PSV al heeft aangegeven het stadion het liefst onder de arm mee te nemen naar een nieuwe plek. En er is nog meer maar we houden even op om niet negatief over te komen en schakelen maar even over naar de teksten uit de tender.

Brainport Eindhoven heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa. De regio heeft grote ambities om het voorzieningenniveau voor bewoners en bedrijven op een hoger peil te brengen. Een internationaal congrescentrum kan daar sterk aan bijdragen. Stakeholders uit de regionale overheid, industrie en wetenschap onderkennen steeds meer het belang van congressen voor de internationale positionering van Brainport Eindhoven als (high tech) economisch, wetenschappelijk en kenniscentrum. De komst van een nieuw Dedicated Conference Center is daarom als ambitie opgenomen in de Regio Deal Brainport Eindhoven. Binnen de Regio Deal is een eenmalige bijdrage van maximaal 7 miljoen euro gereserveerd om bij te dragen aan het realiseren van deze ambitie. (Regio Fonds Brainport BV gaat ervan uit dat over de bijdrage geen BTW hoeft te worden afgedragen. Zou dit anders zijn dan geldt het bedrag van € 7 miljoen als een bedrag inclusief BTW.)

Dit initiatief is ontstaan vanuit de gedachte dat vanuit de kracht van het lokale ecosysteem kansen op de congresmarkt kunnen worden verzilverd. De basisgedachte afgelopen jaren was dat het goed voor Brainport Eindhoven zou zijn om een ‘internationaal congrescentrum’ te hebben. Het haalbaarheidsonderzoek maakte duidelijk dat er voldoende potentie is, en dat een goed congrescentrum voorwaarde is om die potentie aan te boren. Het TDK-profiel (Technologie, Design en Kennis) van Brainport Eindhoven biedt een (extra) kans voor het congrescentrum. De gemeente hoopt dan ook dat door de totstandkoming van deze voorziening te stimuleren, dit van toegevoegde waarde is voor het lokale (TDK) ecosysteem.

Uit onderzoek van LAgroup (februari 2018) blijkt dat er een gezonde marktpotentie is voor een grote, internationale congresvoorziening in de Brainport regio. Een dergelijke voorziening vertegenwoordigt een aanzienlijke maatschappelijke waarde, in termen van werkgelegenheid, bijdrage aan het imago en de economische aantrekkingskracht en versterking van het voorzieningenniveau voor onder andere de internationale gemeenschap in de regio. In het onderzoek zijn twee scenario’s voor een dergelijke voorziening geschetst: (1) een scenario ‘Congres’ waarbij de congresfunctie leidend is, met daarnaast exporuimten die vooral bedoeld zijn als ondersteuning van de congresfunctie en (2) een scenario ‘Congres & Events’ met een sterke aanvullende eventfunctie, zonder dat de congresfunctie wordt ondergesneeuwd. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar scenario 1 (‘Congres’). Als marktpartijen kansen zien voor een groter scenario, zijn initiatieven die daartoe leiden welkom.

 

Het onderzoek van LAgroup is beschikbaar via TenderNed Hier wijken wij even af van de tekst die inhield dat u maar moest zoeken, maar wij geven u de link direct.

De gemeente ziet het niet als haar taak zelf te investeren in deze congresvoorziening en/of betrokken te zijn bij de exploitatie, maar roept marktpartijen op het initiatief te nemen om een congresvoorziening te realiseren. Om de markt te stimuleren, stelt stichting Brainport de genoemde eenmalige financiële bijdrage uit de Regio Deal als investeringsimpuls beschikbaar. De door de gemeente Eindhoven gecontracteerde winnaar van deze aanbesteding komt exclusief voor deze bijdrage in aanmerking. De invulling en uitwerking van de congres­voor­ziening laat de gemeente goeddeels aan de markt over.

Om de interne en externe transactiekosten proportioneel te houden is de gemeente voornemens om maximaal vijf inschrijvers te selecteren voor de gunningfase.

Bron:  Tenderned 16 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205674

 

1 thought on “Congresvoorziening Brainport Eindhoven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *