Capgemini verliest aanbesteding en rechtszaak lettertype – Aanbestedingsnieuws

Capgemini verliest aanbesteding en rechtszaak lettertype

Capgemini heeft een rechtszaak gevoerd over een aanbesteding voor het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT-professionals. Capgemini verloor de opdracht aan NCIM. Omdat de NCIM zo veel beter was? Welnee? Omdat Capgemini zo veel slechter ICT-professionals levert? Welnee, vanwege het lettertype.

Capgemini had in de inschrijving een tabel in letterytpe Verdana 5 gezet, waar de rest van het document uit het gevraagde lettertype 9 bestond. Dat blijkt volgens de kort gedingre

©zaz 2018

0209

chter een te rechtvaardigen uitsluitingsgrond. Ook als het niet eens zo is.

Zelf vond Capgemini dat het het lettertype niet eens had aangepast. De Excelsheet is namelijk niet opgesteld in lettertype Verdana 5, maar in lettertype Verdana 9. Capgemini heeft een afbeelding daarvan [red AN van die sheet] vervolgens verkleind om het op de pagina te krijgen, zodat die binnen de toegestane marges zou blijven. De instellingen stonden dus wel degelijk juist.

Dat geeft een inschrijver op een aanbesteding nog geen recht op herstel. Dat Capgemini de gevraagde gegevens daarna uit de tabel heeft gehaald en als platte tekst alsnog in het document heeft gezet was ook niet genoeg. Daarmee is volgens de rechter de inhoud van het document gewijzigd.

Wat daar ook van zij, geoordeeld wordt dat Capgemini niet in staat is haar inschrijving te herstellen met inachtneming van de vormvoorschriften, zonder de inhoud daarvan te wijzigen.

De inhoud gewijzigd? Alleen om het lettertype? Jawel. Een materiële wijziging van de inschrijving.

Capgemini miskent dat de in eerste instantie door haar gebruikte tabel op zichzelf al informatie geeft en dat zij met het weghalen van de tabel dus inhoudelijke informatie heeft weggehaald. Een tabel bevat immers voor elke kolom een hoofdkop. Alle informatie die in een kolom staat vermeld, heeft betrekking op die hoofdkop. Bij het letterlijk overzetten van de tekst uit een tabel naar platte tekst, valt die samenhang weg en wordt dus informatie weggehaald die met de tabel werd overgebracht.

Een dergelijke materiële wijziging van de inschrijving is niet toegestaan. Nu is gesteld noch gebleken dat Capgemini haar inschrijving op een andere wijze in overeenstemming kan brengen met alle gestelde vormvereisten, is herstel in deze situatie hoe dan ook niet toegestaan.

Omdat het de rechtszaak heeft verloren moet Capgemini nog eens 3x€1606,- aan proceskosten betalen.

 

Zie ook: Analyse van een uitgever: Aanbesteding Zutphense Koerier is one way love

https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/4460866/capgemini-rechtszaak-verdana-9-lettertype

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *