PvdA Hoorn bezorgd over jeugdhulp aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

PvdA Hoorn bezorgd over jeugdhulp aanbesteding

De PvdA in Hoorn is bezorgd over de aanbesteding voor jeugdhulp in Hoorn. Dat heeft de partij bekend gemaakt in een persbericht. Op 10 september 2018 stelde de PvdA-Hoorn al vragen aan het college over de jeugdhulp, naar aanleiding van berichtgeving in het Noord-Hollands Dagblad, waaruit viel op te maken dat gemeenten het niet eens konden worden over de te stellen tarieven en er daarom nog geen jeugdzorg is ingekocht.

Dat artikel in het Noord-Hollands Dagblad was volgens het college onjuist. Hoorn volgt een eigen aanbestedingstraject, los van de regio’s en de gemeenten waar het om gaat. Het college is helemaal niet bezorgd over de aanbesteding.

“Voor wat betreft het Huis van Compassie streven we naar zorgcontinuiteit en een warme overdracht. Van de jeugdbescherming kunnen de jeugdigen onverminderd gebruik maken en we hebben geen signalen dat het niet loopt.”.

Ook Over het Huis van Compassie dat blijkens de beantwoording van het college faillissement heeft aangevraagd, maakt de gemeente zich geen zorgen. Zorgcontinuïteit heeft de hoogste prioriteit en de gemeente praat daarover met de curator.

Uit de vragen van september:

Ten aanzien van de aanbesteding van de jeugdbescherming

is het niet gelukt is om een nieuwe aanbesteding te doen voor 2019. De bestaande contracten zijn nu dus verlengd met een jaar en er kan dus nog geen start worden gemaakt met de resultaat gerichte inkoop. Mijn vraag nu is dan ook: wat is er het afgelopen jaar misgegaan in de onderhandelingen rondom de inkoop van jeugdbescherming waardoor het niet gelukt is een aanbesteding voor 2019 te kunnen doen?

Raadslid Arnica Gortzak spreekt eind oktober haar bezorgdheid uit over de staat van de jeugdhulp. De beantwoording van de vragen is volgens haar niet volledig en teleurstellend. Zij wilde met name weten of de zorg voor de cliënten van het Huis vol Compassie was gegarandeerd.

© Mechielsen 2007 bron Wikimedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Hoorn_-_Veermanskade.jpg

“Alsof het college zowel onze vragen als de nijpende problemen in de jeugdzorg niet serieus neemt. De antwoorden zijn bovendien nietszeggend. Zo ontwijkt het college de vraag over de problemen die er zijn geweest met de aanbesteding van jeugdbescherming tijdens het afgelopen jaar en komt er geen antwoord op de vraag hoelang de wachtlijsten voor jeugdigen er nu precies zijn. Gelukkig is er ondertussen wel meer duidelijkheid over de zorg aan cliënten van Het Huis vol Compassie.”

Ook wilde zij weten hoe lang de wachtlijsten zijn voor specialistische jeugdhulp. Het college antwoordt daarop dat er overal wel wachtlijsten zijn en dat dit een landelijk probleem is. Dat wordt volgens het college veroorzaakt door het gebrek aan zorgpersoneel. Wachtlijsten worden door de gemeente gemonitord en men is daarover in gesprek met zorgverleners.

De PvdA-Hoorn is niet tevreden met dat antwoord en voelt zich genoodzaakt vervolgvragen te stellen over de aanbesteding en de wachtlijsten en hoopt dat dit keer de vragen serieuzer beantwoord worden.

 

PvdA -Vragen over jeugdzorg Hoorn.pdf
Beantwoording Jeugdhulp Westfriesland.pdf
PvdA-Vervolgvragen jeugdhulp.pdf

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *