PIANOo publiceert marktdossier aanbesteden in het onderwijs – Aanbestedingsnieuws

PIANOo publiceert marktdossier aanbesteden in het onderwijs

PIANOo heeft een “marktdossier” toegevoegd met informatie voor onderwijsinstellingen die moeten aanbesteden.Scholen en schoolgemeenschappen moeten grote aanschaffen boven de Europese drempelwaarde aanbesteden. Veel onderwijsinstellingen zijn een aanbestedende dienst omdat zij voldoen aan de criteria voor een ‘publiekrechtelijke instelling’.

Dit betekent dat zij bij de inkoop van bijvoorbeeld meubilair, computers en leermiddelen de aanbestedingsregelgeving dienen te volgen. Het marktdossier helpt daarbij met informatie over wanneer een onderwijsinstelling verplicht is aan te besteden en wie hiertoe bevoegd is.

Ook een gesubsidieerde instelling, organisatie, stichting of vereniging is een publiekrechtelijke instelling en dus aanbestedingsplichtig wanneer deze valt onder de Aanbestedingswet 2012. De rechtspersoon die de onderwijsinstelling in stand houdt is in beginsel de aanbestedingsplichtige organisatie.

Bron: Pixabay 2018, Wokandapix

Kenmerkend aan onderwijsinkoop is dat sommige scholen zelfstandig inkopen, terwijl andere onderwijsinstellingen de inkoopbevoegdheid beleggen bij een overkoepelende stichting. Wat eveneens opvalt is dat een onderwijsinstelling voor verschillende doelgroepen inkoopt.Het gaat dan met name om de aanschaf van leermiddelen, zoals boeken en computers, maar ook meubilair en het schoonmaken van schoolgebouwen.

Verder bevat het marktdossier informatie over hoe om te gaan met onderwijsinkoopactiviteiten die al dan niet vallen onder de noemer ‘sociale en andere specifieke diensten’.

https://www.pianoo.nl/nl/markten/onderwijs/inkopen-van-leermiddelen

https://www.pianoo.nl/nl/markten/onderwijs/leermiddelenmarkt

https://www.pianoo.nl/nl/markten/onderwijs/praktijk-tools-onderwijs

https://www.pianoo.nl/nl/markten/onderwijs/praktijk-tools-onderwijs/onderzoeken-onderwijs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *