CGi en ilionx grootste winnaars raamovereenkomst ICT IV Rijk – Aanbestedingsnieuws

CGi en ilionx grootste winnaars raamovereenkomst ICT IV Rijk

Foto: Pixabay.com

IT-dienstverleners CGI en ilionx hebben gezamenlijk een belangrijke raamovereenkomst voor resultaatgerichte ICT/IV projecten bij de Rijksoverheid gewonnen. Per april 2022 gaan diverse ministeries en zelfstandige bestuursorganen gebruikmaken van deze raamovereenkomst, die is gegund aan in totaal zeven partijen. De combinatie CGI en ilionx behaalde de beste score. Met het winnen van deze aanbesteding breiden CGI en ilionx hun kernsector Overheid verder uit.

De aanbesteding, officieel genaamd ‘VWS Plus, resultaatverplichte ICT-/IV-opdrachten’, is opgezet door het Inkoop Uitvoeringscentrum EZK (IUC EZK), een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De raamovereenkomst is Europees aanbesteed enheeft een geraamde omvang van ongeveer 192 miljoen euro over een looptijd van vier jaar. In totaal nemen tien overheidsinstanties deel aan deze aanbesteding en vormen daarmee de Rijksoverheidsmantel, te weten:

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
  • Ministerie van Algemene Zaken,
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
  • Ministerie van Defensie,
  • Ministerie van Financiën,
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat),
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid (Centraal Justitieel Incassobureau),
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
  • Sociale Verzekeringsbank.

Van de zeven inschrijvingen op deze aanbesteding is de combinatie van CGI en ilionx geëindigd op de eerste plaats. De uitstekende score, waaronder tweemaal een 8, en voor een ander onderdeel zelfs een 10, vormen de basis voor het vertrouwen in deze combinatie. Met name op het gebied van kwaliteit, met subonderdelen kennis en resources, weten CGI en ilionxzich positief te onderscheiden.

De opdrachten kennen een contractuele verplichting tot het opleveren van een vooraf bepaald resultaat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een inspanningsverplichting). Het gaat hierbij om maatwerkprojecten rondom Ontwikkeling en Beheer, ICT Infrastructuur, Cloud, Business Intelligence en Data Science, diverse vooronderzoeken en overige ICT projecten.

“De overheid staat voor grote ICT uitdagingen, zeker in deze krappe arbeidsmarkt. De combinatie van ilionx en CGI aangevuld met het hoogwaardige achterliggende partner-ecosysteem zorgt ervoor dat we uitstekend gepositioneerd zijn om opdrachten niet alleen te winnen, maar vooral ook met vertrouwen te leveren.” Wilco Riemersma, Vice President Government CGI Nederland

en

“Wij zijn trots dat we deze aanbesteding voor de Rijksoverheid samen met CGI hebben gewonnen. Uit zeven inschrijvingen op deze mantel is de combinatie van CGI en ilionx op nummer één geëindigd, een indrukwekkend resultaat. CGI en ilionx, en onze specifieke onderaannemers, kijken daarom vol vertrouwen uit naar een intensieve samenwerking met alle deelnemende ministeries en andere overheidsinstanties.”
Jos Kuijlenburg, Vestigingsdirecteur bij ilionx

Bron: CGI/Ilionx, 30 maart 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *