ICT-Hardware Almere College – Aanbestedingsnieuws

ICT-Hardware Almere College

Foto: Pexels.com

Het Almere College heeft besloten om het leveren van ICT-Hardware Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 1 augustus 2022 ingaan. De opdracht betreft het leveren van ICT-Hardware voor de locaties in Kampen en Dronten. Het Almere College is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Stichting Huisvesting Onderwijs Dronten e.o.  ICT-Hardware voor deze stichting wordt door het Almere College aangeschaft. Dit maakt ook onderdeel uit van de opdracht. De inschrijver dient de opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen.
De scope van de aanbesteding ICT-Hardware bestaat uit de volgende categorieën:
• Laptops;
• Desktops;
• iPads;
• Monitoren;
• Klein verbruiksmateriaal;

Onderstaande categorieën behoren optioneel tot de scope van deze aanbesteding. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om producten uit deze categorieën af te nemen, maar kan deze producten ook elders afnemen:
• Servers;
• Switches;
• Access Points.
De eerste opdracht bestaat uit de volgende devices; 11 Laptops, 8 desktops, 44 iPads , 13 Port Replicators en 25 toetsenborden.  De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is vastgesteld op zesendertig maanden met als startdatum 1 augustus 2022.
Optiejaren: tweemaal één jaar. Optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd. Opdrachtgever kan derhalve eenzijdig besluiten de overeenkomst al dan niet te verlengen. Deze aanbesteding betreft een Europese openbare aanbesteding onder toepassing van de Aanbestedingswet 2012 (Aw2012). Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt een waakvlamovereenkomst gesloten.

Bron: Tenderned zaterdag 21 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262095

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *