Ontwerpteam OGT – Schakelcollege ROC Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam OGT – Schakelcollege ROC Tilburg

Schakelcollege Tilburg. Foto: Google Streetview

Het Schakelcollege, onderdeel van Onderwijsgroep Tilburg (OGT), richt zich op kinderen tussen twaalf en achttien jaar  die nog maar kort in Nederland zijn. De bestaande locatie voorziet niet meer in de hedendaagse behoeften en past niet meer bij de huidige onderwijsvisie en ambities. Daarom heeft de school de intentie om haar huisvesting aan de Reitse Hoevenstraat te renoveren. Het bestaande schoolgebouw is ongeveer 2.800 m2 bvo groot. In het budget van de gemeente is uitgegaan van vierhonderd leerlingen in de situatie na deze renovatie, die moet bijdragen aan het gewenste toekomstbestendige onderwijs in Tilburg. Het Schakelcollege is en blijft de gebruiker van Reitse Hoevenstraat 20. De kans bestaat dat een nevenbouwdeel aan de projectscope wordt toegevoegd, daarover is OGT nu in gesprek met de gemeente. Als onderdeel van de renovatie wordt ook de binnensport locatie behandelt. De huidige gymzaal is 455 m2 groot en wordt in beginsel alleen door het Schakelcollege gebruikt. In de Inschrijvingsfase wordt verdere informatie over de inhoud van het project zoals het Programma van Eisen en het technische Programma van Eisen verstrekt.

De scope van deze opdracht betreft het totaalontwerp- en advies voor de renovatie inclusief gymzaal van het Schakelcollege. De basis daarvoor wordt gevormd door het Programma van Eisen en een vlekkenplan. Opdrachtnemer krijgt een opdracht voor een geïntegreerd ontwerp. Daarbij dient het gehele project architectonisch en bouwkundig te ontwerpen en uit te werken, maar is ook verantwoordelijk voor het gehele ontwerp van het schoolgebouw waaruit de gevel en het inrichtingspakket onderdeel zijn volgens de DNR takenlijst (vanaf vlekkenplan/schetsontwerp) en afstemming met disciplines. De opdrachtnemer dient met zijn team over de volgende deskundigheid te beschikken; architectuur/bouwkunde, vast meubilair, kostencalculatie, constructie, installatietechniek (W&E), kostendeskundigheid, brandveiligheid en bouwfysica. Ook dient opdrachtnemer te bewaken dat de
ontworpen kwaliteit wordt gerealiseerd tijdens de uitvoering, dient zij werkzaamheden ten behoeve van de oplevering te verrichten en de revisiedocumenten te controleren. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het gehele ontwerp vanaf VO-fase tot en met Technisch Ontwerp (inclusief coördinatie en integratie overige disciplines).

De bouwteamaannemer wordt in een later stadium op basis van het door het integraal ontwerpteam te realiseren VO aanbesteed. Tijdens het ontwerptraject zal de aannemer als bouwteampartner aan het ontwerptraject worden toegevoegd zodat deze vanaf de DO-fase zijn input kan aandragen. Op deze wijze kunnen vroegtijdig mogelijk complicaties binnen de bestaande bouw worden gesignaleerd en opgelost. Van de architect en zijn team wordt verwacht dat zij breed meedenken in wat de school nodig heeft en op basis daarvan ontwerpt en adviseert over wat er zoal mogelijk is in de huidige markt, bijvoorbeeld in de richting van oplossingen voor een energieneutraal gebouw.

De niet-openbare aanbestedingsprocedure vangt aan met de selectiefase, waarna de inschrijvingsfase volgt. In de selectiefase wordt een selectie gemaakt van vijf geschikte gegadigden. Deze worden uitgenodigd voor deelname aan de tweede fase, de inschrijvingsfase. Indien er sprake is van minder dan vijf geschikte gegadigden, vervolgt de procedure met dit aantal, tenzij de aanbestedende dienst reden ziet tot stopzetting van de procedure. Het doel van de tweede fase, de inschrijvingsfase is te komen tot gunning aan de gegadigde die de ‘BPKV’ heeft gedaan voor de opdracht die aan de door de aanbestedende dienst gestelde eisen en wensen voldoet.

Bron: Tenderned zaterdag 21 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262119

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *