Bouw zwembad Arnhem kan starten – Aanbestedingsnieuws

Bouw zwembad Arnhem kan starten

©Arnhem 2018

Op 12 juli 2018 hebben wij u bericht dat de aanbesteding van het zwembad is stopgezet omdat geen der beide inschrijvers in staat waren het gevraagde zwembad te bouwen voor het budget van 12 miljoen gulden. Toen al kondigden we aan dat de gemeente om tafel zou gaan zitten om te bezien of er een slag gehaald kon worden door een aantal wijzigingen door te voeren. Aanbesteding Zwembad Arnhem stopgezet

Arnhem meldt nu dat komend voorjaar 2019 kan worden gestart met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van zwembad Valkenhuizen. Na een intensief onderhandelingstraject met beide partijen is het bouwproject vandaag voorlopig gegund aan van der Horst Aannemers uit Mill. Definitieve gunning kan bij geen bezwaar half januari plaatsvinden.

Foto: Arnhem.nl

Resultaat van de onderhandelingen is een zwembad dat even goede kwaliteit en functionaliteit heeft als het oorspronkelijke ontwerp, maar dat door enkele aanpassingen, wel binnen het beschikbare budget gebouwd kan worden. Het gebouw wordt duurzaam: gasloos, optimaal geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Voor het totale project, dat meer omvat dan alleen de bouwkosten, heeft de Arnhemse gemeenteraad (in 2016) 12 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De financiële ruimte is gevonden door een herschikking van ruimtes in het gebouw, het gebruik van andere installaties, verkleining van de entree en aangepast materiaalgebruik. Wat ook geholpen heeft volgens Arnhem is dat de aannemers meer tijd hadden om te onderhandelen met hun leveranciers. De vele gesprekken tussen gemeente en aanbieders hebben bovendien wederzijds begrip en een goede samenwerking tot gevolg gehad.

Verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen is opgelucht en blij met het resultaat: “Eind 2020 kunnen Arnhemmers terecht in het nieuwe zwembad. Dat is mede dankzij de inzet van de aannemers, Sportbedrijf Arnhem en het projectteam van de gemeente. Iedereen heeft zich steeds zeer flexibel opgesteld en meegedacht over het optimaliseren van de indeling en van het beheer van het zwembad.”

Of de keuze van andere installaties en aangepast materiaal inderdaad niet van invloed zijn op het resultaat is een stelling van de gemeente Arnhem, Aanbestedingsnieuws kan en wil dat niet bevestigen omdat zij niet weet waar de aanpassingen uit bestaan, maar over het algemeen zijn kwaliteit en prijs geen onafhankelijke grootheden.

Bron: Arnhem.nl

 

1 thought on “Bouw zwembad Arnhem kan starten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *