Nieuwe Muntwet moet aanbesteden munten mogelijk maken – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe Muntwet moet aanbesteden munten mogelijk maken

Foto: KNM.nl

Momenteel houdt het Rijk een consultatie over het wijzigen van de Muntwet 2002. Zij doet dit om het Europees Aanbesteden van munten mogelijk te maken. Overheid.nl schrijft:

Deze wijzigingswet is het sluitstuk van een aantal ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan rondom de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). Dit munthuis werd in 1912 een Staatsbedrijf en kwam daarmee onder toezicht van het Ministerie van Financiën. In 1994 besloot de Tweede Kamer om het bedrijf te verzelfstandigen tot staatsdeelneming om na enkele jaren te bezien of verkoop van de aandelen in KNM een goede vervolgstap zou zijn.1 In 2016 werd besloten om het aandeelhouderschap van de staat in KNM te beëindigen. De aandelen zijn in 2016 verkocht aan een private partij (Groep Heylen), waarbij de publieke munttaken van KNM werden overgedragen aan De
Nederlandsche Bank (DNB). Op grond van het muntcontract, gesloten door de Staat met KNM, kan KNM nog tot 1 januari 2020 munten in opdracht van de Staat slaan. Vanaf 1 januari 2020 zal de opdracht tot het slaan en vervaardigen van munten ten behoeve van de Staat door DNB worden aanbesteed. Dit betekent dat Nederland niet langer beschikt over een eigen vast (nationaal) munthuis.
De verkoop van KNM maakt het nodig om de Muntwet 2002 te wijzigen, aangezien deze wet verwijzingen bevat naar KNM. Deze mogelijkheid is tevens aangegrepen om een aantal verduidelijkingen aan te brengen in het begrippenkader alsmede het afschaffen van beleggingsmunten.

Dit betekent dat het slaan van onze munten niet per sé door de Koninklijke Nederlandse Munt hoeven te geschieden en dat onze munten voortaan ook in Italië of Frankrijk geslagen kunnen worden. De Koninklijke Nederlandse Munt sinds 1567 actief zal als zij de aanbesteding niet gegund krijgt moeten zien te overleven met o.a. het slaan van munten als die van de Fabeltjeskrant. Voorwaar een treurige geschiedenis.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *