Huizing: Commissie van Aanbestedingsexperts is een uitvoeringsinstrument – Aanbestedingsnieuws

Huizing: Commissie van Aanbestedingsexperts is een uitvoeringsinstrument

UTRECHT – Van onze verslaggever: De Commissie van Aanbestedingsexperts wordt door aanjager Huizing beschouwd als “een uitvoeringsinstrument”” . Dat antwoordde Huizing, bij de Lustrumbijeenkomst “Beter aanbesteden in 2022“, op publieksvragen of de Commissie van Aanbestedingsexperts nu een uitvoerend of een regelgevend instrument is. De vraag ziet indirect toe op de driehoek van Montesquieu, die een onderscheid maakt tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.

Wat voor macht de Commissie van Aanbestedingsexperts in die driehoek voor hoedanigheid aanneemt, is onduidelijk. De klachten die de Commissie behandelt, ogen als een gerechterlijk vonnis, maar de Commissie houdt zijn secretariaat in het Ministerie van Economische Zaken. De huisvesting en bemensing daarvan komt, van PIANOo, het aanbestedings-expertisecentrum, zo maakt deze redactie op uit onder meer het instellingsbesluit en het KWINK-rapport.

© Aanbestedingsnieuws

Professor Telgen en Professor Hebly laten zich tijdens dezelfde bijeenkomst kritisch uit over de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Jan Telgen vraagt aan Huizing: “Hoe zit dat dan dat de Commissie van Aanbestedingsexperts in de praktijk functioneert als rechtbank?  “Dat gaat ook over de mensen en de wijze waarop zij uitvoering geven aan hun taak”, antwoordt Huizing. Even later op de zelfde bijeenkomst liet Professor Jan-Michiel Hebly (Leiden) zich eveneens kritisch over de Commissie van Aanbestedingsexperts. Hebly heeft de cijfers van het recent verschenen monitoringsrapport van de Commissie van Aanbestedingsexperts doorgeplozen.

Daaruit blijkt dat de effectiviteit van de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt ondermijnd door de weigering van gemeenten om een aanbesteding op te schorten gedurende de klachtenbehandeling. Door de Commissie wordt een klacht die binnen de “Alcateltermijn” binnenkomst, gevraagd of de aanbestedende dienst het verzoek wil opschorten. Hebly wijst erop dat dat verzoek steeds vaker wordt geweigerd door gemeenten. “Door weigeringen van de gemeenten is de Commissie van Aanbestedingsexperts zinloos. Dan moet je het verplicht maken, maar dat is concurrentie met de rechtbank. Hier moet iets op bedacht worden!”

Telgen: “Als 30 dagen niet in 20 dagen past dan kan je 20 dagen langer maken maar ook 30 dagen korter maken. Dan gaat het eerder om snelheid en eerste indruk. Het is toch niet bindend”.  Hebly: “We moeten daar niet minirechtbankje gaan zitten spelen”.

Zie verder:

 

Monitoringsrapport Commissie van Aanbestedingsexperts via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-810251

Bijlage bij: Kamerstukken II 2016/17, 32440, 101 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32440-101.html

https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter, de vicevoorzitter en het lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts (Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts) Staatscourant 2015 Nr. 48825

Brief Minister van Economische Zaken, 7 maart 2013 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32440-P.html

Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-6182.html
De CvAE bestond tussen 1 april 2013 tot 1 april 201511 uit een voorzitter en een vicevoorzitter die zich laten bijstaan door een secretariaat en een aantal experts:
 De inzet van de voorzitter en vicevoorzitter van de CvAE is begroot op 10-12 uur per week per persoon.
 Vanuit PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden12 ontvangen de voorzitter en vicevoorzitter ondersteuning in de vorm van een ambtelijk-inhoudelijk secretariaat (36 uur per week) en een administratief secretariaat (26 uur per week). Het budget voor het voeren van het secretariaat door PIANOo is door het Ministerie van EZ begroot op €210.000 per jaar.13
 De CvAE heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een pool van 86 experts bij het behandelen van aanbestedingsklachten. Wanneer een expert wordt ingezet mag deze, behoudens bij bewerkelijke of gecompliceerde klachten, in beginsel maximaal 5 uur aan de klacht besteden.14 De experts zijn door de CvAE geselecteerd als Commissie Expert of Branche Expert. Commissie Experts zijn geselecteerd op grond van brede ervaring, kennis en deskundigheid (inkoopexpertise en/of aanbestedingsrecht). Branche Experts zijn geselecteerd op grond van hun branche specifieke ervaring, kennis en deskundigheid. De experts verrichten hun activiteiten op persoonlijke titel.

1 thought on “Huizing: Commissie van Aanbestedingsexperts is een uitvoeringsinstrument

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *