Bodemsanering duinen Ameland van start – Aanbestedingsnieuws

Bodemsanering duinen Ameland van start

Op Ameland zijn de werkzaamheden begonnen voor het saneren van vervuilde duinen in Ameland. Het gaat om drie stortplaatsen van de NAM uit de jaren 60. De duinen moesten met spoed worden afgegraven volgens onderzoek van Antea Group, in 2016. Desondanks heeft het nog drie jaar geduurd voor de werkzaamheden daadwerkelijk van start zijn gegaan. De grond is verontreinigd met oliecomponenten en Barium. De grondsanering is een gezamenlijk project van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en zal 2 tot 3 maanden gaan duren.

De verontreinigingen zijn in 1964 ontstaan door het storten van boorspoeling door de NAM. Dat product werd destijds op de nabij gelegen boorlocatie gebruikt bij de boring naar aardgas. De sanering van de oude boorlocatie was de verantwoordelijkheid van NAM. Omdat de verontreiniging van de stortlocaties dateert van vóór 1975 is er sprake van verjaring. Daarom is de sanering nu een rijks verantwoordelijkheid. Ameland ligt in een gebied dat mogelijk bewoond werd door Neanderthalers en daarom ook van archeologische waarde kan zijn.

Antea Group verrichtte het onderzoek in opdracht van de NAM. Die liet dat onderzoek voor het archeologische gedeelte verder uitvoeren door Periplus Archeomare uit Amsterdam. Fugro deed een kabel route survey. Die heeft onderzoek gedaan met een onbemande surveyboot. Bij al dit onderzoek is naast een stuk hout ook een onbekend wrak gevonden. Dat onderzoek is door een ons onbekende ander opgevraagd met een wob-verzoek, we vermoeden dat het dit wob-verzoek is. Uit de correspondentie blijkt dat een archeologische beoordeling van de bevindingen is uitgebleven.

Aanbestedingsnieuws stelt vast dat het niet de eerste keer is dat archeologisch

fragment ©Periplus 2018

onderzoek onder druk staat bij aanbestedingen. In dit geval is dat ook niet verwonderlijk omdat archeologisch toezichthouder en opdrachtgever van saneringen sinds de komst van de wet op de RUD’s in dezelfde hand liggen van de ruimtelijke uitvoeringsdienst. Terwijl er bestuurlijk gezien druk is om ieder project maar snel af te ronden, is archeologisch onderzoek juist gebaat bij een tempoverlangzaming die maar al te gauw als hinder wordt opgevat. In het verleden lagen milieubelangen bij de milieudienst en was de provincie (in dit geval Friesland) zelf toezichthouder op het gebied van archeologie en tal van andere ruimtelijke raakvlakken. van de luchtvaartwet tot het jachthavenbesluit. In die situatie waren checks en balances voor aanpalende wetgeving wél geborgd.

Ook in dit geval was er sprake van trammelant met de procesgang, blijkens de WOB. Het onderzoek was al afgerond voor de eisen eraan gesteld konden worden, tot onvrede van het Ministerie. Antea Group, in dienst van de NAM, zou zelf het rapport ter beoordeling voorleggen aan het bevoegd gezag. Die blijkt echter van niets te weten, tot onvrede van zowel Ministerie als onderzoeker, die in feite voor niets werkt, zo. Zie afbeelding en verdere correspondentie in de WOB-stukken.

PIANOo heeft een handreiking geschreven als inzicht in de problemen waar een inkoper mee te maken kan krijgen als het gaat om archeologie.  We schreven er ook al eens eerder over, dat was naar aanleiding van Commissie van Aanbestedingsexperts advies over een aanbesteding in Maastricht. Te gehaast aan de slag gaan, kan ten koste gaan van historische vondsten die uniek zijn in de wereldgeschiedenis.

CvA: Hongaarse archeologen niet op voorhand uitsluiten met vergunning Monumentenwet

Eveneens opmerkelijk uit het gevonden WOB-onderzoek is dat het punt waar het nu om gaat, de archeologische vondsten, volledig zwart zijn gemaakt (zie ook afbeelding hieronder), terwijl het in de lijn der verwachting lag dat nu juist deze informatie openbaar is. Rijkswaterstaat benadrukt opmerkelijk genoeg te hebben gewacht tot de herfst in verband met het broedseizoen, maar laat in het persbericht ook niets weten over de gedane archeologische vondsten.

Gelukkig komt er begin 2018 een omgevingswet waarmee dit allemaal wordt opgelost.

 

 

De publicaties vrijgegeven met het Wob-verzoek is hier te bekijken:

https://drive.google.com/file/d/19lmuQ2N6X0S3hwRk0uyB1jMgm2_IwFff/view?usp=sharing

Over de sanering is ook een youtube clip.

 

In 1999 werd de bodem in Ameland ook gesaneerd. Dat ging toen met een clusteringsoperatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *