Reconstructie Heerlenseweg Landgraaf – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Heerlenseweg Landgraaf

Heerlenseweg Landgraaf.
Foto: Google Streetview

Het uit te voeren werk is gelegen in de Heerlenseweg en de Melcherstraat deel uitmakend van de gemeente Landgraaf. De werkzaamheden zijn nauwkeuriger in het RAW-bestek “Reconstructie Heerlenseweg”, besteknummer 16-881-BST-001 d.d. 16 oktober 2020 omschreven.
Doelstelling van het project is: De wateroverlast die optreedt tijdens hevige regenval in de fietstunnel onder de Euregioweg en Hoeve Leenhof terug te dringen. Tevens maakt het fietspad aan de Heerlenseweg en de Melcherstraat onderdeel uit van de Leisure Lane en worden deze conform richtlijnen Leisure Lane ingericht.

 • – Heerlenseweg: het aanleggen van RWA riolering en het op een oor leggen van de verkanting zodat de waterstromen oppervlakkig richting een nieuw aan te leggen en bestaande buffer afwateren.
 • – Heerlenseweg: het aanleggen van een nieuwe waterbuffer met infiltratiepalen.
 • – Heerlenseweg: het uitbreiden van de bestaande buffer.
 • – Melcherstraat: het op een oor leggen van de verkanting om de waterstromen te sturen richting de buffers en herinrichting van de weg naar de richtlijnen van de Leisure Lane.

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in overleg en met instemming van de contactpersoon van de opdrachtgever. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

 • schonen van het terrein;
 • verwijderen van verhardingen;
 • uitvoeren van grondwerken;
 • uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
 • verwerken van funderingen;
 • aanbrengen van verhardingen;
 • opnemen van weg- en straatmeubilair;
 • aanbrengen van weg- en straatmeubilair;
 • uitvoeren van bijkomende werken;
 • onderhouden van de werken.

De start van het werk zal vanaf begin/medio 2021 plaatsvinden, afhankelijk van het door aannemer ingediende tijdsschema. De aannemer kan geen enkele aanspraak maken op enige schadevergoeding indien er om wat voor reden dan ook op de geplande datum niet gestart kan worden. Hiervoor eventueel te maken (extra) kosten worden geacht bij de aannemingssom te zijn inbegrepen. De daadwerkelijk start van het werk is voorzien na onderling overleg uitgaande en naar aanleiding van de in deze EMVI-procedure gepresenteerde tijdsplan.

De aan te houden werkvolgorde en periode wordt bepaald in de EMVI-procedure en heeft te maken met de uitvoering, planning en communicatie. De door de aannemer op te stellen planning dient i.v.m. communicatie naar stakeholders te worden gerespecteerd. De aannemer stelt zelf een fasering op, waarbij rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid panden door bewoners, klanten, leverancier en
hulpdiensten. Per fase dienen de werkzaamheden dusdanig te zijn afgerond dat overlast wordt vermeden. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd. Het totale werk dient uiterlijk opgeleverd te zijn na 140 werkbare werkdagen.  Rekening dient gehouden te worden met het gedeeltelijk begeleid ontgraven i.v.m. OCE en archeologie.

De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned 3 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210452

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *