Weekendspecial: Biden racketeering toont gebrekkige Internationale anticorruptie handhaving – Aanbestedingsnieuws

Weekendspecial: Biden racketeering toont gebrekkige Internationale anticorruptie handhaving

In de nadagen van de Amerikaanse verkiezingscampagne komt steeds meer bewijs boven water dat presidentskandidaat Joe Biden zijn familie gebruikt om internationaal verkregen smeergeld van het Oekraïense Burisma en CEFC China Energy wit te wassen via zijn zoons. Dat roept vragen op over het WTO-verdrag, waarin hierover weinig tot niets geregeld is. Het biedt kansen tot heronderhandeling maar ook tot het eindelijk serieus bestrijden van internationale corruptie, ook in het kader van aanbestedingen.

Want een aanbestedingsregel om opdrachten openbaar te verstrekken aan de beste bieder (hoe krom dit ook geregeld is) heeft al helemaal geen zin als de vice president is omgekocht en alsnog door de gekochte invloed opdrachten aan een internationale Burisma verstrekt. Bovendien is het van belang ook dit in Europees verband nader te regelen. Wat de vice-president van de VS voor elkaar kan krijgen, qua ontvangen van geld van Oekraïense of Chinese staatsbedrijven kan tenminste in theorie de vice-president van Roemenië of Luxemburg ook. Dat ondermijnt elk nut van aanbestedingsregels en bevordert geen internationaal handelsverkeer maar internationaal graaigedrag. Zo zitten onze Eneco’s en Essents braaf te wachten op de meest cryptische tenders terwijl de Burisma’s van de wereld hun zakken vullen, zonder ooit op Aanbestedingskalender.nl te kijken. Dat het echt gaat om vele miljoenen waarmee de Biden’s zijn afgekocht, onderstreept nog maar eens hoe veel elektrische bussen daarvan gekocht hadden kunnen worden.

Klap voor je kanis met dit ding als je m’n zwaard afpakt ©zaz2019

Weten we dat wel zeker, in weerwil van wat zenders als MSNBC en NBC zeggen, ja. Dat weten we echt ondertussen wel behoorlijk zeker. Wanneer kan je zonder proces iets als feit aannemen. Journalistiek gezien is de standaard die de NVJ hanteert; bij hetzij 2 onafhankelijke bronnen of officiële documenten. De collectie bewijs bestaat inmiddels al uit zoon Hunter Biden’s laptop, de getuigeverklaring van voormalig marine-officier Tony Bobulinsky en diens whatsappjes. Verder het vertrek van de openbaar aanklager in de Oekraine Drh Shokin, Joe Bidens tamelijk opschepperige verklaring daarover bij de opgenomen conferentie van de Council of Foreign Relations. Dat het dusdanig verkregen smeergeld diende voor invloed op Joe Biden, bleek eigenlijk al uit het feit dat zoon Hunter geen relevante werkervaring had en een crackverslaving heeft, waarom hij ontslagen was bij de marine. Nu via de laptop en de met bewijs ondersteunde getuigeverklaringen wordt het wel heel moeilijk te ontkennen voor de Bidens. Dat gebeurt desondanks toch, Joe Biden hield tot gisteren vol, dat hier sprake is van een Russische disinformatiecampagne. Dat betekent wel dat Tony Bobulinsky ook de apps, die boekdelen spreken, verzonnen zou  hebben en dat nog wel voor hij wist dat Biden presidentskandidaat zou worden.

De laptop, daar weten we zoveel van omdat die in handen is van voormalig openbaar aanklager, bekend van de New Yorkse mafiaprocessen, tevens advocaat van Trump Rudy Giuliani, Giuliani heeft op zijn eigen website filmpjes waarin hij uitlegt hoe serieus het allemaal is. Dat de Amerikaanse belastingbetaler daarbij zeer benadeeld is, daarvoor hoef je de krant maar open te slaan, dat is ook bevestigd in meer democratisch getinte media.

Internationale verdragen

Zijn er internationale verdragen die hierover iets regelen, dat deze racketeering (een economische, niet juridische term) had kunnen voorkomen? Ja toch wel. Er is het
United Nations Convention against Corruption UNCAC waar de EU in 2008 en de VS in 2006 tot is toegetreden. China zit er ook bij sinds 2006 en de Oekraïne in 2009. Zelfs het Vacticaan, maar die pas sinds 2016. Saillant genoeg de Faroer-eilanden en Groenland dan weer niet, dat heeft Denemarken uitgezonderd. Misschien gaat Aanbestedingsnieuws daar een nevenvestiging beginnen. Zit Engeland daar nog bij, sinds de Brexit?

Dat anti-corruptieverdrag regelt dat er een publiek orgaan is dat corruptie voorkomt, dat ambtenaren van onbesproken gedrag moeten zijn, dat er anti-corruptiewetgeving is in dat land. Artikel 8 is in het verband van Biden wel interessant, elke Staat die partij is bij het verdrag is verplicht integriteit, eerlijkheid en verantwoordelijkheid onder zijn publieke officials te promoten. In artikel 8 lid 6 zelfs om disciplinaire maatregelen te nemen tegen publieke officials die de codes of standard die overeenkomstig het verdrag zijn opgesteld, schenden.

En interessant genoeg gaat artikel 9 van dit verdrag dus over aanbestedingen. Dat gedoe doen we nou net om dit soort racketeering te voorkomen. Ook hier valt nog wel wat over te bedisselen want conform artikel 9 moeten ook uitnodigingen tot biedingen openbaar zijn, dus ook de meervoudig onderhandse aanbesteding. En waarom staan die niet op TenderNed? Moet Aanbestedingsnieuws daar nu iedere keer individueel om vragen??? *tap *tap *tap …. Interessant ook is de verplichting voldoende voorbereidingstijd te geven. Het schort daar aan bij veel aanbestedingen, ook omdat er haast is met de inkoop en het tenderen veel werk is, helemaal nu alles digitaal moet. *Kuch *Kuch CoronaAPP *Kuch!

Nou t goede nieuws is dat als je nog doorleest is dat de VS verplicht is getuige Tony B. te beschermen conform artikel 32 van de UNCAC. Die man zat behoorlijk in de rats over zijn eigen veiligheid en dat begrijpen we wel, gelet op de right to bear arms daar in de VS. We gunnen hem wel een fijn hotelbedje. Niet in Parijs, daar zitten al die terroristengekkies. Maar in Amsterdam of zo.

En wat dus als je je allemaal niet houdt aan die internationale verdragsverplichtingen? Komt China je dan halen? Sja, dat is het dus met internationaal recht he. Je kan je er allemaal niet aan gaan houden, Amerika is toch een beetje het gidsland voor zulke dingen. Moeten we ons nu maar door Biden laten gidsen? Niet per se dus maar ja de enige echte manier van internationale handhaving is een kernbom op de Biden bunker in Wilmington gooien en beschaafde Russen en Chinezen doen zoiets natuurlijk niet. Onbegrijpelijk dat een mens zichzelf dan niet spontaan handhaaft met die wetenschap. Het zou beter zijn als de handhaving in zulke internationale verdragen een wat meer glijdende schaal zou kennen. Zoiets als bijvoorbeeld een tribunaal, of idealiter een Internationaal Strafhof.

Maar hoe zat het ook weer met dat International Criminal Court. Stuitte dat niet op iets? Nou, deze goede burger was daarover verkeerd voorgelogen door de NOS.

https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-resolution/838/

https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-resolution/62/

https://nos.nl/artikel/2336961-vs-dreigt-medewerkers-internationaal-strafhof-met-sancties.html

https://nos.nl/artikel/2337448-blok-amerikaanse-sancties-tegen-medewerkers-strafhof-afwenden.html

https://nos.nl/artikel/2249894-internationaal-strafhof-buigt-niet-voor-dreigementen-vs.html

https://historiek.net/atoombom-op-hofvijver-leek-reele-dreiging/71118/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 thought on “Weekendspecial: Biden racketeering toont gebrekkige Internationale anticorruptie handhaving

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *