Marktconsultatie laptops Winterswijk – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie laptops Winterswijk

De gemeente Winterswijk streeft naar een flexibel werkplekbeleid. Door de coronapandemie is de noodzaak hiertoe toegenomen. Het toekomstige beleid van de gemeente Winterswijk gaat zich verder richten op meer thuiswerken en minimale bezetting op kantoor. Er zal in eind 2020, begin 2021 een grote transitie plaatsvinden waarbij er (veel) minder werkplekken op kantoor zullen zijn en dat de gemeente meer werkplekken thuis gaat voorzien. In een termijn tussen de 5 en 10 jaar verwachten we geen applicaties zelf meer te draaien. Het leveren van een virtuele (Citrix) werkplek is dan niet meer nodig en cloudapplicaties kunnen vanaf de lokale (beveiligde) apparatuur benaderd worden. Maar tot het zover is moet de werkplek flexibel genoeg zijn om zowel de oude manier van werken te ondersteunen als de nieuwe.

De gemeente Winterswijk heeft voor de aankoop van mobiele apparaten en werkplek hardware en aanvullende dienstverlening het dynamische aankoopsysteem opgesteld. Met de toepassing van dit dynamische aankoopsysteem beoogt de gemeente Winterswijk om op een eenvoudige wijze opdrachten uit te zetten en te gunnen voor het aanschaffen van ICT hardware voor mobiele (communicatie) apparaten en werkplek hardware.
De gemeente is voornemens op korte termijn computers aan te schaffen via dit dynamisch aankoop systeem en publiceert daarom voorafgaand hieraan deze marktconsultatie.
De gemeente Winterswijk wil zo min mogelijk platformen ondersteunen. Er is gekozen voor het Microsoft Windows platform voor de laptops met integratie met de Microsoft 365 cloud omgeving. Als mobiele platform voor de tablets en smartphones is gekozen voor Apple IOS.
Als tablet is de gemeente Winterswijk voornemens om naast de Apple iPad een Windows tablet aan te bieden. De iPad zal aangeboden blijven worden vanwege de beschikbaarheid van gemeentelijke applicaties.
Met deze marktconsultatie wil de gemeente een goed beeld krijgen van de mate van interesse en de mogelijkheden en onmogelijkheden in de markt. De door u gegeven antwoorden dienen als informatiebron voor de sourcing en om te komen tot een heldere en realistische doelstelling voor een eventueel aanbestedingstraject.
Voor alle duidelijkheid: het betreft hier GEEN offerteaanvraag.

Wij verzoeken u de vragen schriftelijk via de berichtenmodule van Tenderned te beantwoorden. Daarnaast kunnen de deelnemers van deze marktconsultatie worden uitgenodigd om de door hen ingediende reactie nader toe te lichten aan de gemeente. U wordt gevraagd hiervoor de dagen 3 en 4 november vrij te houden voor een uitnodiging via Teams voor een nadere toelichting. U ontvangt dan automatisch uiterlijk 1 dag van te voren, dat wil zeggen of 2 november of 3 november een uitnodiging via Teams. De door u gegeven informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. De gemeente streeft ernaar de marktconsultatie op 13 november 2020 af te ronden.

Bron: Tenderned 23 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209468

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *