Apparatuur Parkeergarages Hoorn en gunning beheer – Aanbestedingsnieuws

Apparatuur Parkeergarages Hoorn en gunning beheer

Gemeente Hoorn is eigenaar van garages ‘t Jeudje en Schouwburg Het Park. De exploitatie is in eigen beheer en het operationeel beheer wordt uitgevoerd door derden. ‘t Jeudje is een ondergrondse parkeergarage gelegen aan de Vollerswaal 61A, 1621 GD te Hoorn en beschikt over 340 plaatsen waarvan 220 openbare plaatsen en 120 plaatsen voor bewoners in een voor openbaar gebruik afgesloten gedeelte van de garage.
Parkeergarage Schouwburg Het Park, gesitueerd aan de Westerdijk 4, 1621 LE te Hoorn heeft 120 openbare plaatsen. Deze parkeergarage doet tevens dienst als parkeergelegenheid voor bezoekers van de Schouwburg. 

Er is reeds eerder dit jaar een aanbesteding afgerond voor het operationeel beheer per 1 september 2020. Deze opdracht is gegund aan Q-Park Operations Netherlands VI B.V.

De parkeerapparatuur van beide garages zijn zowel technisch als financieel afgeschreven en aan vervanging toe. Het is de ambitie van de gemeente Hoorn om beide parkeergarages te voorzien van moderne en op de toekomst voorbereide parkeerapparatuur. De gemeente Hoorn is ook een parkeergarage in het zogenaamde project “Poort van Hoorn” aan het ontwikkelen. Wanneer deze garage (of meerdere) wordt gerealiseerd is nog
onduidelijk en ook het eigendom en beheer is nog onduidelijk. Wanneer deze parkeergarage(s) in eigendom en beheer van de gemeente Hoorn komt zal de aanschaf van parkeerapparatuur in opdracht worden gegeven aan de onderneming waaraan ook deze aanbesteding in opdracht wordt gegeven. Daarom wordt er ook van u gevraagd om een open begroting in te dienen voor alle kosten per parkeergarage. Deze open begroting zal als onderlegger dienen voor het in opdracht geven van apparatuur voor de nieuwe garage(s)

De opdracht in deze aanbesteding:
Het vervangen van de parkeerapparatuur met bijbehorende SAAS/PAAS parkeermanagementsysteem (webbased) voor eerder genoemde twee garages. Met bijbehorende 2e lijns onderhouds/hosting- en serviceovereenkomst inclusief software updates/upgrades.

Aandachtspunten bij deze opdracht zijn:
Kentekenherkenning
Gebruiksvriendelijkheid
Beveiligde internetverbinding in verband met een SAAS/PAAS oplossing;
Datakoppelingen

Structureel zijn er een aantal onderwerpen die de gemeente wil door ontwikkelen om een verbetering in de kwaliteit en het exploitatieresultaat te bereiken. De gemeente Hoorn zoekt een opdrachtnemer waarmee een constructieve samenwerking in partnerschap mogelijk is. De gemeente verwacht in deze samenwerking een proactieve houding van de opdrachtnemer. De gemeente Hoorn is een maatschappelijk betrokken opdrachtgever en daarom is ook Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) van belang. In deze opdracht is het leveren van apparatuur de hoofdzaak waarbij in de kwaliteitscriteria de circulariteit van de toegepaste materialen wordt meegewogen.

De opdrachtnemer wordt eigenaar van de oude apparatuur en is verantwoordelijk voor een milieuvriendelijk afvoer van de oude apparatuur, materialen, oude installatiematerialen etc. De opdrachtnemer omschrijft in de aanbestedingsstukken, hoe het oude materiaal op een
verantwoorde wijze wordt afgevoerd. In de aanbesteding wordt niet alleen naar de aanschafkosten (inclusief opties) gekeken
maar ook naar kwaliteit en de totale kosten (TCO=Total Cost of Ownership). Tijdens de implementatie van de nieuwe apparatuur en (eventuele) bouwkundige aanpassingen dient de huidige parkeerapparatuur in werking te blijven met als doel zo min mogelijk overlast voor de gebruikers en minimale inkomstenderving voor de gemeente. Daarom wordt de opdrachtnemer gevraagd een gedegen implementatieplan (met planning)
en een risicoanalyse te maken. Dit is een onderdeel van de gunningscriteria.

AN Over de aanbesteding van het beheer van deze parkeergarages schreven wij eerder Beheer parkeergarages inclusief geldgaring Gemeente Hoorn. Wij schreven toen dat in 2020 er nieuw beleid zal worden opgesteld waarin het college de keuze wordt voorgelegd om de contante betalingen in parkeergarages af te schaffen. Deze tekst staat niet in deze aanbesteding, wellicht omdat de geldgaring door de beheerder geschiedt. Dat bij de automaten met cash betaald kan worden vinden wij niet terug in het PvE, wel vinden wij daarin dat bij beide garages aan de uitgang cashless betaald kan worden (bijvoorbeeld bij overschrijding van de uitrijtijd), Mogen wij daaruit begrijpen dat de reguliere automaten wel cash accepteren. Ons is het niet duidelijk! 

Bron: Tenderned 18 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202873

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *