Realisatie Ondiepe Zone in het noordoosten van Wolderwijd – Aanbestedingsnieuws

Realisatie Ondiepe Zone in het noordoosten van Wolderwijd

Een deel van het Wolderwijd, rechts eiland de Biezen. Foto: Google Streetview

In Randmeren Oost is de waterkwaliteit volgens de opgave Kaderrichtlijn Water (KRW) nog niet voldoende. Geconstateerd is dat de land-waterovergang onnatuurlijk steil is. Daardoor is er te weinig schuil-, paai- en opgroeigebied voor vissen en macrofauna door gebrek aan diversiteit van habitat.Middels KRW-maatregelen wordt er voor gezorgd dat bepaalde soorten water- en oeverplanten zich
kunnen ontwikkelen. Een groot deel van de KRW-maatregelen is al gerealiseerd. Na uitvoering van de eerste tranche KRW blijft een restopgave van ongeveer 10 hectare over.

Het projectgebied is gelegen in het noordoosten van het Wolderwijd tussen de eilanden Biezen en Knarland.
De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:

  • 1. Het creëren van 10,8 hectare luwtezone om minimaal 2,8 hectare ondiepe zone te beschermen tegen wind en stroming;
  • 2. Het bewerkstelligen van ondiepe zone met waterdiepte tot 1 meter onder het zomerpeil (tot NAP – 1,05m);
  • 3. Het in de diepe zone aanbrengen en voorzien van bomen, takken en/of wortelgestel – geheel onder water.

De luwtezone wordt gedefinieerd als het gebied tussen een halve cirkel, beginnend bij het uiteinde van de westelijke legakker (aan de lijzijde) en eindigend bij het uiteinde van de oostelijke legakker; het gebied tussen de twee legakkers en de zandwal.

Svašek Hydraulics heeft samen met Kragten en Rijkswaterstaat Oost Nederland deze luwte/ondiepe zone ontwikkeld. De luwte/ondiepe zone moet worden aangelegd met natuurlijke materialen. Het ontwerp bestaat uit een rechte zanddam, die zodanig is georiënteerd dat het
netto golfgedreven zandtransport nul is. Op de zanddam worden riet en biezen geplant om de golfwerking op de dam te
reduceren. De zanddam wordt aan weerzijden opgesloten door gestapelde legakkers, die als een soort natuurlijke dam fungeren.
Achter de zanddam wordt een ondiepe zone gerealiseerd.

Daarnaast dient er ten noorden van de ondiepte – en binnen de luwtezone – een diepte te worden gecreëerd waarin dode bomen geheel onder water, maar niet op de bodem, worden verankerd. De uitvoerende partij kan voor extra hectares luwtezone en ondiepe zone worden beloond.
Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit  projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

Bron: Tenderned 4 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188975;

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *