Avans Hogeschool, renovatie locatie Hogeschoollaan 1 Breda – Aanbestedingsnieuws

Avans Hogeschool, renovatie locatie Hogeschoollaan 1 Breda

Foto: Google Streetview

Avans heeft dankzij haar populariteit de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en deze hogere bezettingsgraad op de Hogeschoollaan 1 te Breda moet in combinatie met de Ambitie 2025 verwerkt worden in een nieuwe onderwijsomgeving met een heldere structuur, betere toegankelijkheid en spreiding van de horecafaciliteiten. Het gebouw moet verder verduurzamen volgens de duurzaamheidsaanpak, Avans Duurzaam 2030 (d.w.z. Paris Proof van gebouw en E/W installaties). Parallel aan bovenstaande doelstelling wil men het gebouw en de inrichting naar huidige maatstaven moderniseren. Rienks Architecten heeft deze ambities vertaald in een masterplan welke nu ten grondslag ligt voor de verbouwing van de Hogeschoollaan.

Avans Hogeschool overschrijdt bij de inkoop van de werken voor verbouw Hogeschoollaan Breda de aanbestedingsgrens van €5.350.000,- excl. BTW. Hierdoor is Avans Hogeschool verplicht een Europese aanbesteding te starten. Avans Hogeschool heeft gekozen voor het toepassen van een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Het werk wordt gegund aan één partij per perceel (bouwkundig perceel en installatietechnisch perceel) waarmee een aannemingsovereenkomst voor een langere periode, naar verwachting twee en een half jaar, wordt opgesteld. Op basis van het definitief ontwerp (DO) zal de definitieve aanneemsom worden bepaald. Eventuele mutaties zullen in de loop van het project berekend worden.

Gedurende het uitvoeringstraject dient de bedrijfsvoering van Avans HSL gewaarborgd te worden. Uitgangspunten bij deze aanbesteding zijn:
1. Algemene Inkoopvoorwaarden Avans Hogeschool
2. Duurzaamheidsambities als integraal onderdeel in curricula en bedrijfsvoering.
3. Standaard PvE’s Avans, afdeling vastgoed en huisvesting.
4. Het onderhoud van nieuwe installaties gaat na 1 jaar na (fase) oplevering over naar de huidige gecontracteerde E&W installateur.

De aanbesteding is verdeeld in de volgende percelen:
Perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden verbouwing (inclusief coördinatie perceel 2)
Perceel 2: Installatietechnische (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig) werkzaamheden verbouw (inclusief warmte koude opslag)

Ter indicatie van de omvang van de opdracht:
Bouwkundig excl. BTW €14.500.000,-
E+W installaties excl. BTW €12.500.000,-

De basisduur van de overeenkomst is de looptijd van het project. De totale duur van de overeenkomst eindigt na het voldoen van de onderhoudsverplichtingen. Deze opdracht wordt gegund aan de gegadigde die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding verhouding heeft uitgebracht. De te verwachten aanvangsdatum van de af te sluiten overeenkomst is medio augustus 2022.

NDR: Column: Uitvraag en lingerie  Electrotechnisch ????, op een hogeschool waar in elektrotechniek wordt onderwezen? (perceelindeling)

Bron: Tenderned woensdag 12 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248999

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *