Beheer, reparatie, onderhoud voertuigen en materieel HMS – Aanbestedingsnieuws

Beheer, reparatie, onderhoud voertuigen en materieel HMS

Foto: © nvhms.nl

De opdrachtgever, Haagse Milieu Services, is in het kader van onderhavige aanbesteding van plan een raamovereenkomst
af te sluiten voor het beheren en uit laten voeren van reparatie, onderhoud en banden (ROB) werkzaamheden aan voertuigen en materieel. Dit bestaat uit:

coördineren van het laten inspecteren/keuren, het laten uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en repareren van de complete voertuigen/materieel alle inclusief opbouwelementen;
het bewaken van de marktconformiteit van de kosten en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden;
het verwerken van de verwachte kosten voor het preventief en correctief onderhoud van de complete voertuigen in een integraal reparatie-/onderhoudscontract (ROB-contract) met een afzonderlijke prijs voor ieder voertuig
♦het boeken van de werkelijke kosten ten laste van het ROB-contract waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het exploitatierisico (open calculatie);het registreren van de kosten en bewaken van het kostenniveau t.o.v. de begrote kosten;
♦het verzorgen van management informatie en adviseren van opdrachtgever m.b.t. het gebruik van de voertuigen. Op zes voertuigen in het genoemde wagenpark van ongeveer honderdtien voertuigen is een lopend contract van toepassing. Opdrachtgever wil deze contracten aan te laten passen en onderdeel te laten zijn van deze aanbesteding. Als de huidige contractant het aanpassen niet toestaat zullen deze voertuigen geen onderdeel zijn van deze aanbesteding.

Opdrachtgever voert een openbare aanbestedingsprocedure uit. Doel van de aanbestedingsprocedure is om een raamovereenkomst te sluiten die voorziet in de levering van de beschreven diensten, tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) en daarnaast fungeert de raamovereenkomst als basis voor aanvullende en vervangingsopdrachten die onder
dezelfde voorwaarden worden geleverd. De looptijd van de af te sluiten raamovereenkomst is van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2025, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van éénmaal maximaal vier jaar en éénmaal maximaal één jaar.

Opdrachtgever de Haagse Milieu Services (HMS), voorheen Dienst Reiniging en onderdeel van de Dienst Stadsbeheer
(DSB) van de gemeente Den Haag, is op 29 december 1998 ontstaan uit een partnerschap vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en Afval Verwerking Rijnmond (AVR). Begin 2007 is AVR gefuseerd met Van Gansewinkel en kwam het statutaire management in handen van Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V. In 2013 is AVR verkocht aan een consortium onder leiding van Cheung Kong Infrastructure uit Hong Kong en op 28 februari 2017 zijn Van Gansewinkel en de Shanks groep gefuseerd tot één nieuw bedrijf: Renewi. HMS is heden ten dage een Naamloze Vennootschap met als statutair bestuurder Renewi Overheidsdiensten B.V. en als enig aandeelhouder de gemeente Den Haag.

Bron: Tenderned woensdag 12 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249103

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *