Nieuwbouw OBS Nelson Mandela te Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw OBS Nelson Mandela te Rotterdam

DO- OBS Nelson Mandela. Impressie: © STG. Boor

Stichting BOOR realiseert nieuwe onderwijshuisvesting voor OBS Nelson Mandela in Rotterdam. De beoogde locatie voor de nieuwbouw is aan de noordzijde van “De Leeuwenkuil” op de hoek van de Jacominastraat. De Leeuwenkuil betreft een bredere gebiedsontwikkeling in de Afrikaanderwijk waarin ook woningen, sportfaciliteiten en publieksfuncties worden gerealiseerd.
De nieuwbouw kent een totale omvang van 2.158 m² bvo. Daarnaast wordt in vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voorzien. De benodigde oppervlakte voor de VVE wordt als dubbelgebruik uitgevoerd. De planning is dat de nieuwe huisvesting voor OBS Nelson Mandela uiterlijk aan het begin van het schooljaar 2023-2024 in gebruik wordt genomen. De lesactiviteiten dienen te kunnen starten op maandag 21 augustus 2023. Voor die datum dient de nieuwbouw te zijn opgeleverd en de school voldoende tijd te hebben gehad om de school in te richten en bedrijfsklaar te maken.
De opdracht is gebaseerd op een traditionele contractvorm (op basis van bestekken en de UAV 2012).

Na het doorlopen van de niet-openbare aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in mei 2022 de opdracht verstrekt zodat aansluitend met de werkzaamheden kan worden gestart. Perceel 1 betreft de bouwkundige werkzaamheden inclusief de coördinatie van perceel 2. Perceel 2 betreft de installatietechnische werkzaamheden. Er is voor gekozen de opdracht op te delen in percelen. Door de opdracht op te splitsen in percelen, krijgen meer partijen, waaronder ook bedrijven in het MKB, de kans een deel van de opdracht uit te voeren. Daarnaast worden gespecialiseerde ondernemingen gevraagd mee te doen met de aanbesteding, waardoor minder gewerkt hoeft te worden met onderaannemers en specialisten de kans krijgen direct te werken onder de aanbestedende Dienst. De aanbestedende Dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ één inschrijver per perceel te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bron: Tenderned woensdag 12 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249273

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *