Architect kindcentrum Noord & sportcomplex De Tweesprong Roelofarendsveen – Aanbestedingsnieuws

Architect kindcentrum Noord & sportcomplex De Tweesprong Roelofarendsveen

Foto: © gemeente Kaag en Braassem

De gemeente Kaag en Braassem heeft het voornemen om in Roelofarendsveen nieuwbouw te realiseren voor het kindcentrum Noord en sportcomplex De Tweesprong. In april 2021 heeft de gemeenteraad het Masterplan voor het Sportpad Roelofarendsveen vastgesteld. Het Masterplan is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen alle partijen aan het Sportpad, het beschrijft het plan om het gebied rondom het Sportpad door middel van verschillende ontwikkelingen een impuls te geven.

Het Masterplan Sportpad bestaat uit twee fases:
▪ Fase 1 bestaat uit de ontwikkelingen ten noorden van het Sportpad:
─ Sloop-nieuwbouw van multifunctionele sportaccommodatie De Tweesprong (deels);
─ Realisatie van KC Noord in symbiose met De Tweesprong;
─ Herinrichting van de infrastructuur rondom het nieuwe gebouw waarbij aansluiting gezocht wordt met
de Rembrandt van Rijnsingel en herinrichting van de parkeerhaven aan de Lucas van Leydenlaan.
▪ Fase 2 bestaat uit de ontwikkelingen ten zuiden van het Sportpad:
─ Uitbreiding van tennisvelden inclusief padelbanen;
─ Aanleg van een hockeyveld;
─ Realisatie clubhuis E.M.M. ’21;
─ Herinrichting sportvelden.

De directe aanleiding voor de verbetering van het Sportpad is veelzijdig: de vraag om vernieuwing van zwembad en sporthal de Tweesprong, de plannen voor een KC van SSBA en Kindkracht 0/12, een gezamenlijk onderkomen voor de fusieclub E.M.M. ‘21 (D.O.S.R., WVC en met de intentie ook Hockeyclub Alkemade), en andere sport- en culturele verenigingen die de inwonersaantallen en de vraag vanuit inwoners zien veranderen in de komende jaren. Gezamenlijk willen alle partijen bijdragen aan het op peil brengen van het sport- en cultuurniveau in Roelofarendsveen. De huidige infrastructuur van het Sportpad is niet toereikend voor de intensivering van het gebruik. Dat vraagt om een integrale benadering van programma en verkeer.

De ontwerp- en bouwopgave omvat Fase 1 van het Masterplan Sportpad exclusief de infrastructuur. Het gaat hierbij om de sloop-nieuwbouw van multifunctionele sportaccommodatie de Tweesprong (deels) en de realisatie van KC Noord in symbiose met de Tweesprong.
▪ KC Noord zal bestaan uit een fusie van drie bestaande basisscholen die een nauwe samenwerking aangaan met kinderopvang. Het KC biedt kinderen van 0 tot 13 jaar een doorgaande leerlijn en een brede ontwikkeling (vroege-en voorschoolse educatie, onderwijs, sport en cultuur).
─ Onderwijs: 5.034 m² bvo (normatieve ruimtebehoefte bij prognose van 940 leerlingen)
─ Kinderopvang: 1.597 m² bvo (ruimtebehoefte bij 376 kindplaatsen waarvan 172 dagopvang)
▪ Sportcomplex De Tweesprong wordt geëxploiteerd door het Sportbedrijf Kaag en Braassem en speelt een belangrijke rol in de gemeente als het gaat om sport, recreatie en zwemmen.
─ Sportcomplex: 5.152 m² bvo nieuwbouw voor de volgende functies. Centrale hal, sporthal, zwembad, kantoor- en vergaderruimten, horecavoorziening en diverse bergruimten.

De aanbestedende dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een bouwteam/engineer & Build. De huidige visie op het traject is als volgt:
– De te selecteren architect stelt een Voorontwerp, Definitief Ontwerp inclusief technische omschrijving (DO+) op.
– Er wordt in de loop van de SO fase een bouwteamaannemer betrokken. Welke als volwaardig deelnemer een rol krijgt in het ontwerptraject. Hiermee wordt vroegtijdig uitvoeringsdeskundigheid betrokken en wordt aan de betreffende aannemer ruimte geboden voor inbreng inwerkvoorbereidings- en uitvoeringsplanning.
– Met afronding van het DO+ brengt de bouwteamaannemer een definitieve inschrijving uit voor de verdere uitwerking en realisatie van het DO, op basis van een overeenkomst gebaseerd op de UAVgc 2005. Vanaf dat moment is de bouwteamaannemer verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de stukken.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in juni 2022 opdracht worden verstrekt zodat in juni 2022 met de werkzaamheden kan worden gestart. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese openbare procedure onder toepasselijkheid van de Aanbestedingswet 2012. Gunning van deze opdracht geschiedt op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 2 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263081

1 thought on “Architect kindcentrum Noord & sportcomplex De Tweesprong Roelofarendsveen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *