Renovatie hoofd- en secundaire baan vliegbasis Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws

Renovatie hoofd- en secundaire baan vliegbasis Leeuwarden

Foto: Pixabay.com

Het doel van de opdracht in deze openbare aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf is:
Het renoveren van start- en landingsbanen (hoofdbaan en secundaire baan) inclusief het vervangen van vliegveldverlichting en het aanleggen van vier vliegtuigafreminstallaties welke voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de contractdocumenten. Het project dient in 2023 gerealiseerd te worden waarbij de downtijd voor het vliegveld zo kort mogelijk moet worden gehouden, binnen de door het Rijksvastgoedbedrijf gestelde kaders.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
De volgende werkzaamheden zijn van toepassing binnen het project:

1. Renovatie Hoofd- en secundaire baan:
– Vervangen antiskid slijtlaag, asfalt binder- en deklaag, inclusief werkruimte
t.b.v. te vervangen afwateringsgoten;
– Reconstructie overruns 05 en 23 in beton;
– Vervangen afwateringsgoten en kantstrook prefab betonplaten over de gehele lengte van de hoofd- en secundaire baan;
– Vervangen rand- en drempel- einde baan- en aanvliegverlichting (incl. bekabeling) naar LED;
– Verhogen portalen aanvliegverlichting baankop 23
– Vervangen bitumineuze teervrije antiskid slijtlaag binder- en deklaag over een strookbreedte van 2 meter aan weerszijden van de secundaire baan vanaf overgang kunststof antiskid tot baankop 09.

Herzieningsclausule (optie): Renovatie secundaire baan 09-27:
– Vervangen antiskid slijtlaag, asfalt binder- en deklaag vanaf overgang bitumineuze teervrije antiskid tot aan baankop 09 (middelste 46 m; zie voor nadere uitwerking tekeningen bij bestek).

2. Vliegtuigafreminstallaties
Voor het realiseren van 4 AAS (Aircraft Arresting System) met acht kelders dienen
de volgende werkzaamheden worden verricht:
– Het verwijderen van de bestaande funderingen/blokken incl. bijbehorende
vastgoedvoorzieningen van de huidige VAI;
– Het maken van bouwkuipen t.b.v. de bouw van de kelders;
– Aanleg van de nieuwe funderingen/kelders incl. bijbehorende
vastgoedvoorzieningen voor de nieuwe VAI;
– Aanleg van betonnen sheaves en fundatieblokken t.b.v. Fairlead beams;
– Het aanbrengen van een toegangsweg naar de VAI;
– Het aanpassen van tape sweep area’s;
– Aanbrengen van benodigde kabels- en leidingen voor de nieuwe VAI’s en hierop aanpassen van de bestaande infrastructuur.

Een vliegtuigafreminstallatie is een veiligheidssysteem dat geplaatst is aan het begin en einde van een start- en landingsbaan en bedoeld is om diverse soorten gevechtsvliegtuigen waaronder de F-35, ingeval van een calamiteit tijdens de start of landing, veilig tot stilstand te brengen. De vliegtuigafreminstallatie bestaat grofweg uit twee remtrommels. De vliegtuigafreminstallatie zelf behoort niet tot de scope van de opdracht. De vliegtuigafreminstallatie wordt door Defensie zelf aangekocht. De scope van deze opdracht bestaat uit het aanleggen van alle infrastructurele voorzieningen, die ervoor zorgdragen dat de  vliegtuigafreminstallatie kan functioneren.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor 8 juni 2022 16:00 uur een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dienen van de personen die namens de onderneming het
bezoek aan de locatie zullen bijwonen de volgende gegevens te worden opgenomen:
– Bedrijfsnaam
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– ID type
– ID-nummer
Per onderneming mogen maximaal vier personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan.
Inlichtingenbijeenkomst, voorafgaand aan de schouw, heeft tot doel om ondernemingen uitleg te geven over de inhoud en omvang van de opdracht alsmede de aanbestedingsprocedure. Er is tijdens de inlichtingenbijeenkomst geen gelegenheid tot het stellen van vragen. Nadere inlichtingen kunnen worden ingediend schriftelijk via Tenderned. Datum van de schouw en bijeenkomst is 13 juni 2022, 11:00 -15:00 uur, Keegsdijkje 7 te Leeuwarden

De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure uit hoofdstuk 2 van het per 1 juli 2020 gewijzigde ARW 2016 zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657. Het doel van de aanbestedingsprocedure is om te komen tot één
winnende inschrijver waarmee een overeenkomst gesloten kan worden voor de opdracht. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 2 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263060

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *