Nieuwbouw MFA De Roef Harderwijk (update 18 augustus 2020) – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw MFA De Roef Harderwijk (update 18 augustus 2020)

De link onderaan het oorspronkelijke artikel verwijst naar een aanbesteding waarvan de inschrijftermijn ruimschoots is verlopen. Wij als aanbestedingsnieuws nemen aan dat Perceel 1 (bouwkundige werkzaamheden) inmiddels (voorlopig) gegund is. Voor Perceel 2 (installatietechnische werkzaamheden (W- en E)). is een nieuwe aanbesteding geplaatst bestaande uit twee percelen met als titel: Nieuwbouw MFA De Roef 2.0 te Harderwijk, perceel 2 en 3. In het dashboard wordt vermeld dat het hier betreft om:

Perceel 2: werktuigbouwkundige installatiewerken

Perceel nr.: 1

en evenzo

Perceel 3: elektrotechnische installatiewerken

Perceel nr.: 2

Ik neem aan dat dit is gedaan om het “makkelijk te maken”, of dat Tenderned in sommige gevallen te weinig vrijheden biedt ( Geen perceel 2 en 3 zonder perceel 1). In ieder geval staan de installatiewerken de komende weken tot 7 september 2020 09:00 open voor inschrijvingen.

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202858

 

 

De gemeente Harderwijk heeft een aanbesteding geplaatst met twee percelen voor de nieuwbouw van het multifunctioneel centrum de Roef.  De gemeente heeft besloten dat de MFA De Roef wordt vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw betreft een getrapt multifunctioneel gebouw van ± 2600 m2 met 3 bouwlagen en een gebouwde parkeervoorziening (stallingsgarage/ 22-24 auto’s). Het gebouw wordt een wijkgebouw waarin
een complex en zeer gedifferentieerd programma wordt gehuisvest dat het best valt te typeren als een bedrijfsverzamelgebouw voor maatschappelijke organisaties en voorzieningen. Zo omvat het programma onder meer een zalencentrum, een buurtkamer met horeca, een niet type medisch centrum, een medisch kinderdagverblijf, een dansstudio, welzijnsorganisaties en (flex)kantoren. Het gebouw heeft een flexibele
opzet om zo tot een robuuste en toekomstbestendige exploitatie te komen.

Het medische centrum is geen medisch centrum in de traditionele zin van het woord. Het is een locatie in de wijk waar meerdere lokale zorg- en welzijnsorganisaties onder een dak zijn gevestigd waaronder huisartsen, fysiotherapeuten en ZorgDat Harderwijk. Ze hebben een intentieovereenkomst getekend om samen te gaan werken volgens de principes van positieve gezondheid; een relatief nieuwe vorm van
zorgverlening in de buurt die veel aandacht besteedt aan preventie en het welzijn van de mensen. Vanuit dit principe heeft de gemeenteraad ingestemd met de financiering van dit project. Het gebouw wordt minimaal BENG, heeft een hoog duurzaamheidsniveau en er wordt ingezet op circulair bouwen. Ook zal er in de uitwerking en uitvoering worden ingezet op het realiseren van lage beheers- en exploitatiekosten.
De volgende werkzaamheden moet de opdrachtnemer verrichten voor de realisatie van de hierboven beschreven nieuwe accommodatie:
– Het in bouwteamverband adviseren van de ontwerpende partijen (architect, constructeur) over mogelijke kwalitatieve en financiële ontwerpoptimalisaties;
– Het vanaf de ‘documenten omgevingsvergunning’ verder in BIM uitwerken van deze stukken tot uitvoeringsgereed ontwerp (bouwkundige en constructieve werktekeningen en berekeningen);
– Alle uitvoeringswerkzaamheden die samenhangen met het casco gebouw. Dit betreft:

  • Funderingswerkzaamheden;
  • Het volledige casco-gebouw, wind- en waterdicht op te leveren;
  • Het maken van bouwkundige voorzieningen voor de installaties;
  • Parkeerkelder;

Met een inschrijving voor deze opdracht stemt de opdrachtnemer ermee in dat opdrachtgever, wanneer hij dat wenst, alternatieve offertes, inclusief open begrotingen, van onderaannemers kan aanvragen en deze voorlegt aan opdrachtnemer. In nader overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt dan de keuze voor een betreffende onderaannemer gemaakt. Het is in dit verband van belang dat opdrachtnemer te allen tijde contractueel de mogelijkheid biedt om alternatieve partijen toe te staan. Tot slot: gedurende de verdere planuitwerking (TO-fase), zal Opdrachtgever diverse andere percelen / werkpakketten meervoudig onderhands aanbesteden, die na gunning worden toegevoegd aan het
bouwteam.

Perceel 1: bouwkundige werkzaamheden.
De opdracht omvat de uitvoering van de bouwkundige werken ten behoeve van de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie te Harderwijk, een en ander conform het uit te werken DO. De opdrachtnemer die de bouwkundige werkzaamheden gaat uitvoeren zal tevens worden belast met de uitvoeringscoördinatie. 

Perceel 2: installatietechnische werkzaamheden (W- en E).
De opdracht omvat de uitvoering van de installatietechnische werken ten behoeve van de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie te Harderwijk, een en ander conform het uit te werken DO.

Bron: Tenderned 16 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197958  

( Gebruik om in te schrijven voor de installatiewerken de link boven in het artikel)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *