ANWB helikopter gaat al vliegen in afwachting van heraanbesteding – Aanbestedingsnieuws

ANWB helikopter gaat al vliegen in afwachting van heraanbesteding

Vanaf 16 november gaat de RAV vliegen met de ANWB-helikopter. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde kamerbrief van de Minister van Volksgezondheid.  De inhuur van een helikopter was nodig omdat het Ministerie van Defensie, dat voorheen de waddeneilanden van spoedeisend patiëntenvervoer zag, had besloten daarmee te stoppen.

De Kustwacht heeft het patiëntenvervoer sinds eind augustus 2015 tijdelijk uitgevoerd met de helikoptercapaciteit bestemd voor Search & Rescue-taken. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daarvoor tijdelijk helikoptercapaciteit ingehuurd. De tijdelijke maatregel was nodig omdat het Belgische Heliventure door de kort geding rechter in het gelijk was gesteld. De aanbesteding had opnieuw gemoeten. Via een spoedappel heeft Heliventure een verbod tot gunning geprobeerd af te dwingen om uitvoering te geven aan dit kort geding en niet desondanks al aan de ANWB te gunnen, vooruitlopend op een heraanbesteding. Daarvan heeft het Gerechtshof in Arnhem gezegd dat de bodemprocedure moet worden afgewacht omdat het nu ook weer niet kon zijn dat de waddeneilanden van ambulancevervoer verstoken blijven.

Na een aanbestedingsprocedure heeft de RAV de opdracht voor het inhuren van een primaire helikopter en een reservehelikopter inclusief bevoegde piloten op 19 augustus jl. officieel gegund aan ANWB Medical Air Assistance. Heliventure heeft daar bezwaar tegen aangetekend en de voorzieningenrechter heeft Heliventure grotendeels in het gelijk gesteld. Dat had ermee te maken dat de aanbestedingsprocedure wezenlijk gewijzigd is.

Door de wijziging kon Heliventure alsnog worden uitgesloten, middels scherpere minimumeisen. De voorzieningenrechter gaf Heliventure daarin gelijk dat door de wezenlijke wijziging de opdracht opnieuw had moeten worden aanbesteed. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Heliventure grotendeels toegewezen door (samengevat) RAV Fryslân te verbieden om de opdracht te gunnen aan ANWB en door RAV Fryslân op te dragen om met Heliventure de concretiseringsfase en verificatiefase van de aanbestedingsprocedure te doorlopen,  mits RAV Fryslân niet besluit om de opdracht niet te gunnen.

Zie ook:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-784418.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *