Tilburgse inkoop hardware om manipulatief uurtarief ongedaan – Aanbestedingsnieuws

Tilburgse inkoop hardware om manipulatief uurtarief ongedaan

SLTN heeft met succes bij de rechter gevorderd dat een gunning voor servercontracten ongedaan wordt gemaakt. Scholten Awater, de winnaar van de gunning, had met een manipulatieve inschrijving meegedongen. Scholten Awater had ingeschreven met een uurtarief van €0,01. De rechter heeft hierbij de toezeggingen van de gemeente in de Nota van Inlichtingen zwaar laten meewegen. Computable bericht er hier over.

SA geeft toe dat het uurtarief van € 0,01 is aangeboden onder omstandigheden van concurrentie binnen de markt van de aanbesteding en dat dit uurtarief gangbaar is omdat SA haar kostenstructuur op deze gang van zaken heeft ingericht en deze advieswerkzaamheden altijd tegen het tarief van € 0,01 aanbiedt. Volgens de voorzieningenrechter “staat buiten kijf dat een uurtarief van € 0,01 niet kan worden aangemerkt als een marktconform realistisch uurtarief voor een senior adviseur.”

Onderstaande fragment uit de Nota van Toelichtingen wordt voor de rechter aangevoerd:

manipulatieve-inschrijving

Opmerkelijk is nog dat de kort gedingrechter geen ruimte laat om ruim en breed te kijken naar de inschrijving, zoals Tilburg ter zitting heeft aangegeven te doen. De bedoeling is dat de gemeente zich strikt houdt aan zijn eerder bekend gemaakte eisen.

Voor de zienswijze van de gemeente dat ruimer en breder moet worden gekeken naar de inschrijving van SA en dat moet worden bezien of de door de gemeente opgezette methodiek stand heeft gehouden en sprake is van een marktconforme (dus niet manipulatieve) inschrijving biedt het aanbestedingsrecht geen ruimte. De gemeente dient zich strikt te houden aan de door haar vooraf in het aanbestedingsdocument en Nota van Inlichtingen bekend gemaakte eisen en voorwaarden. Dat eisen transparantie- en gelijkheidsbeginsel.

Zie: Aankondiging van een opdracht :Hardware ICT tbv server installaties en werkplekapparatuur incl support -Gemeente Tilburg
en http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2016:6124

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *