Amsterdam snapt Aanbestedingsnieuws – Aanbestedingsnieuws

Amsterdam snapt Aanbestedingsnieuws

Foto: Pixabay

Toch in ieder geval wat afvalinzameling betreft. Wellicht kunt u zich ons RENEWI artikel nog herinneren. Renewi afvalverwijderaar Movare (een beetje raar). In dit artikel schreven we dat het toch wel raar is dat het huishoudelijk afval in een woonwijk bij de woningen wordt ingezameld, waarbij de inzamelaar de school voorbij rijdt en op een andere dag komt er dan weer een andere inzamelaar die alle huisjes voorbijrijdt om bij de school afval in te zamelen. Dat terwijl het schoolafval niet wezenlijk verschilt van huishoudelijk afval. Dat vonden wij een beetje raar, eigenlijk wel meer dan een beetje. Amsterdam heeft dat begrepen en plaatst nu  een aanbesteding voor een concessieovereenkomst Pilot gezamenlijke inzameling en verwerking huishoudelijk en bedrijfsafval 9 Straatjes gebied.

Om meer regie op het inzamelen van bedrijfsafval te krijgen is een aanvraag in het kader van de Crisis-en herstelwet gedaan om zo gedurende een pilot van 5 jaar het huishoudelijk afval én het bedrijfsafval in één inzamelmethode te kunnen voorzien.

In het verlengde van de algemene doelstellingen rondom bedrijfsafval is het doel bij deze pilot om een gebied specifieke oplossing te testen. In dit gebied wordt in de vorm van een experiment het afval van bedrijven en bewoners in meerdere fracties ingezameld en getransporteerd naar de mogelijke verwerkers of naar het AEB vervoerd. Daarnaast wordt in dit gebied ook speciaal gekeken naar de mogelijkheid om afval van bewoners en bedrijven samen in te zamelen. De resultaten daarvan betrekken we bij gesprekken die we voeren met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te zien of het knelpunt dat wordt ervaren door het onderscheid tussen huishoudens en bedrijven kan worden opgeheven in de wet Milieubeheer.

Deze pilot is ook bedoeld om antwoord te geven op de motie 961 (13 juli 2016) van de raadsleden mw. Alberts (SP) en dhr. Groen (GL) inzake het uitvoeringsplan afval (afval over water) waarin de raad het college verzoekt te onderzoeken of er soort hop-on-hop-off boot door de grachten kan varen waarin afval kan worden aangeleverd. Tot slot komen we met deze pilot ook tegemoet aan verschillende bewoners en ondernemers in de grachtengordel die de gemeente in een verder of recenter verleden hebben gevraagd om de mogelijkheden van inzameling via het water te onderzoeken om zodoende de grachten te ontlasten van vele rijbewegingen en (tijdelijke) stremmingen.

Enige dwarsligger in het common sense denken is voorlopig de wetgever die onderscheid maakt tussen huishoudens en bedrijven in de wet Milieubeheer.

Bron: Tenderned, 9 februari 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/158194;section=0

1 thought on “Amsterdam snapt Aanbestedingsnieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *