Albanië moet transparanter aanbesteden voor toetreding EU – Aanbestedingsnieuws

Albanië moet transparanter aanbesteden voor toetreding EU

De Commissie oordeelt dat Albanië in de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad enigszins voorbereid is op de lidmaatschapsverplichtingen en verder moet werken aan een track record. Nederland is daar sceptischer over dan de Commissie en vindt dat Albanië transparanter moet aanbesteden.

Dat blijkt uit de landenrapportages van het uitbreidingsrapport van de Europese Commissie. Dat bekijkt de situatie in de aspirant-lidstaten. Nederland vindt dat de corruptie en georganiseerde misdaad beter moet bestreden worden, onder meer met transparantere aanbestedingen.

Het kabinet heeft evenwel nog grote zorgen ten aanzien van de overige twee  hervormingsprioriteiten op het gebied van de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. Zoals de Commissie terecht opmerkt blijft het aantal veroordelingen laag. Het kabinet vindt de ondoorzichtige procedures rondom openbare aanbesteding ook een punt van zorg.

©PIxabay 2018 / Falco https://pixabay.com/nl/users/falco-81448/

Het kabinet vindt het cruciaal dat Albanië verder werkt aan het opbouwen van een solide track record in het onderzoeken, vervolgen en veroordelen van corruptie en georganiseerde misdaad op alle niveaus. In het licht van het voorgaande is Nederland niet overtuigd dat de onvoorwaardelijke aanbeveling van de Commissie om de toetredingsonderhandelingen met Albanië te openen, op dit moment de aangewezen weg voorwaarts is.

Bron: Kamerstukken II, 2017/18 23987 nr. C

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *