Adviseren over energiemaatregelen Apeldoorn (energiearmoede) – Aanbestedingsnieuws

Adviseren over energiemaatregelen Apeldoorn (energiearmoede)

Illustratie: © Gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wenst met deze Europese aanbesteding maximaal vier opdrachtnemers te contracteren die energieadviezen aan bewoners van koop- en huurwoningen gaan geven. Voor huurwoningen geldt dat de adviseur ook betrokken is bij de uitvoering van de maatregelen. Het doel van de gemeente Apeldoorn van deze aanbesteding is om zowel de bewoners van koopwoningen als de huurwoningen te ondersteunen in de strijd tegen energiearmoede. In de SPUK-beschikking wordt gesteld dat deze moet worden gebruikt aan ondersteuning van huishoudens (huurders en huiseigenaars) met een laag
besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische efficiëntie van de woningen. Voorafgaand aan de aanbesteding is de doelgroep geïdentificeerd en het beoogde resultaat vastgesteld. De gemeente Apeldoorn wil door middel van deze aanbesteding maximaal 300 koopwoningen en minimaal 1.500 huurwoningen bereiken met een slecht energetische waarde én waarbij de inwoner een laag inkomen heeft
(maximaal 130% bijstandsniveau). De gemeente Apeldoorn heeft een lijst met woningen die voldoen aan beide voorwaarden beschikbaar vóór aanvang van de opdracht.

De aard en inhoud van de ondersteuning tussen de koop- en huurwoningen verschilt. De huurders zijn geen eigenaar van de woning, waardoor de oplossingen voornamelijk gezocht moeten worden binnenshuis (niet-nagelvaste maatregelen) en in het gedrag van de inwoner. In het geval van koopwoningen valt er juist veel energiewinst te halen uit de woning zelf. Deze maatregelen zijn vaak prijzig, waardoor de inwoners van koopwoningen worden gekoppeld aan een subsidietraject.

De opdracht is in 4 percelen opgedeeld. Dit is onder andere gebeurd om zoveel mogelijk (geschikte) inschrijvers in de gelegenheidte stellen  in te schrijven en de opdracht zo spoedig mogelijk uit te voeren. Belangrijk is dat elke inschrijver via Negometrix zowel de vragen van de hoofdtender als van minimaal één perceelstender beantwoord en indient.

Gezien de verschillende processen die doorlopen moeten worden en de aard van de opdracht (alleen advies óf advies en implementatie maatregelen) maakt dat de aanbesteding is opgedeeld in twee hoofdpercelen.
• Perceel 1 Advies koopwoningen;
• Perceel 2 Advies en maatregelen huurwoningen.
De keuze om beide processen te combineren in één aanbesteding is gebaseerd op het gelijkgestemde doel van de opgave: het adviseren en ondersteunen van lage inkomens in slecht energetische woningen om de energiearmoede te verminderen. Ondanks dat de scope inhoudelijk verschilt tussen beide percelen, is de integraliteit en aansturing vanuit één projectteam en één aanbesteding gewenst. Partijen kunnen zo zelf de afweging maken of ze voldoen aan de eisen van beide percelen óf juist een
ideale partner zijn op één van de twee percelen. Binnen perceel 1 gaat het om adviesgesprekken met een budget voor maximaal 300 woningen. Om niet onnodig het perceel op te knippen of te verdelen is ervoor gekozen om aan één inschrijver het
gehele perceel te gunnen. De onzekerheid die speelt over de snelheid van de aanmeldingen is hierin een belangrijke overweging geweest.
Binnen perceel 2 gaat het om adviesgesprekken en het verzorgen van maatregelen voor minimaal 1.500 woningen. Gezien de financiële omvang, de tijdsdruk en de verwachte inspanning voor het voeren van de gesprekken is ervoor gekozen om het perceel in 3 perceeldelen te verdelen. Dit houdt in dat de in totaal 1.500 woningen verdeeld worden in 3 nieuwe percelen. De percelen krijgen ieder een andere capaciteit. Het grootste voordeel van het opsplitsen van perceel 2 in drie nieuwepercelen is dat ook kleinere partijen de ruimte hebben om in te schrijven op deze opdracht. Daarnaast kunnen mogelijk meer bewoners aankomend stookseizoen al worden bereikt. Het staat iedere partij vrij om op beide percelen in te schrijven of op meerdere perceelonderdelen van perceel 2. Dit met achterliggende voorwaarde dat deze partij dan ook daadwerkelijk kan voldoen aan
de benodigde capaciteit (afronding opdracht uiterlijk 31-12-2023 incl. opties) als meerdere percelen of perceelonderdelen gewonnen worden. Om aan de capaciteit te kunnen voldoen is onderaanneming en/of combinatievorming toegestaan. Ook zullen de percelen worden verdeeld ná de aanbesteding op basis van postcodes, zodat de woningen efficiënter benaderd kunnen worden.

Bron: Tenderned zondag 28 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270621

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *