Nieuwbouw Science Campus Fase 2A – perceel 1 Universiteit Leiden – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Science Campus Fase 2A – perceel 1 Universiteit Leiden

Foto: Universiteit Leiden

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese mededingingsprocedure met onderhandeling conform het Europese deel
van hoofdstuk 5 van het ARW 2016. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).
De opdracht wordt in twee percelen aanbesteed. De perceelverdeling is als volgt:

  • Perceel 1: integrale uitvoeringsopdracht (bouwkunde, werktuigkunde, elektrotechniek en transportinstallaties).
  • Perceel 2: labinrichting.

Universiteit Leiden maakt gebruik van de mededingingsprocedure met onderhandeling omdat deze procedure Universiteit
Leiden de mogelijkheid biedt met drie inschrijvers inhoudelijk nader op het bestek / de aanbestedingsstukken in te gaan. Dit
met het oog op de specifieke omstandigheden van het project en de risico’s die samenhangen met de locatie, te midden van
gebouwen met gevoelige functies die tijdens de werkzaamheden moeten door functioneren (o.a. fase 1 en LMUY), alsmede
ook vanwege de huidige marktomstandigheden. Deze specifieke omstandigheden van het project vragen om afstemming
tussen partijen. Dit heeft onder meer te maken met de complexiteit van het werk die is gelegen in voornoemde locatiespecifieke omstandigheden.
Het voorgaande leidt enerzijds tot flexibiliteit (binnen de kaders van het leerstuk van de wezenlijke wijziging) en biedt anderzijds
de mogelijkheid tot het benutten van de kennis en kunde van marktpartijen. Hierdoor worden discussies over de aanbestedingsstukken (en daaruit voortvloeiende discussies over meerwerk tijdens de uitvoering) tot een minimum beperkt. Met een
mededingingsprocedure met onderhandeling is Universiteit Leiden in staat, binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en
regelgeving, een optimaal aanbestedingsresultaat te bereiken, zonder daarvoor de markt onnodig te belasten.

De oppervlakte van fase 2A bedraagt in totaal circa 30.500 m2, bestaande onder andere uit de volgende functies:

  • zit-werk-zelfstudie (19.500 m2 );
  • (bio)chemische, fysische en optische laboratoria (4.500 m2 )
  • onderwijszalen (2.500 m2 ); en
  • diverse ruimten, zoals bibliotheek, restaurant, vergaderruimten, etc. (3.000 m2 ).

De volgende partijen zijn als ontwerpers bij het project betrokken:

  • Architect : JHK Architecten / Inbo Architecten;
  • Constructeur: Pieters Bouwtechniek;
  • Installatieadviseur en adviseur akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid: ABT.

Bron: Tenderned 7 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192053

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *