Aannemer bouwteam AB-vleugel VU Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Aannemer bouwteam AB-vleugel VU Amsterdam

Laatst geupdate op augustus 15, 2022 door redactie

WN-gebouw VU. Foto Google Streetview

Het Wis- en Natuurkundegebouw (W&N-gebouw) wordt in de komende jaren gesloopt conform afspraken met de gemeente Amsterdam. Het W&N-gebouw omvat een groot aantal onderzoeks- en onderwijsruimten. De hieraan gerelateerde functies verhuizen naar een definitieve locatie. Grotendeels betreft dit het Onderzoeksgebouw VU. Een deel van het W&N-gebouw blijft gehandhaafd en dient te worden verbouwd tot een stand alone locatie waarin een deel van het programma Beta@VU Campus zal worden gehuisvest. Dit betreft de vleugels AB. Voor het uitfaseren van het W&N-gebouw is een programma opgezet. Het stand alone realiseren van de AB-vleugels is een deelproject binnen dit programma.  De AB-vleugel, in totaal 12.200 m2 BVO, wordt tot een bouwkundig zelfstandig functionerend gebouw aangepast, door een deel van bouwdeel C (ca. 1.000 m2) te slopen. De bestaande vleugels worden ruimtelijk, functioneel en technisch aangepast om het Beta@VU-programma te kunnen huisvesten. Het betreft de inpassing van het onderzoeks- en onderwijsprogramma, diverse werkplaatsen, studieverenigingen, kantoorfunctie en de gebouw gebonden voorzieningen (zoals balie, vergaderruimten e.d.). Daarnaast dient er een nieuwe gevel op het snijvlak van het te slopen bouwdeel C aangebracht te worden en wordt een nieuwe entree gerealiseerd. Inmiddels is het ontwerpteam samengesteld en is begonnen met de (schets)ontwerpfase. Het programma van eisen is gereed. Realisatie vindt plaats in de periode 2024 -2025. (zie ook http://architectenselectie VU

Bijzonder aan het stand alone realiseren van de AB-vleugel is de complexiteit van de opgave. Het Beta@VU programma kent bijzondere functies, welke op installatietechnisch gebied specifieke kennis vraagt. Daarbij moeten deze bijzondere functies ingepast worden in een bestaand gebouw met meerdere uitbreidingen uit verschillende perioden en gebouwstructuren wat een bepaalde mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen vraagt van zowel het bouwteam als de aannemer. De opgave betreft naast het verbouwen van de AB-vleugel, het slopen van (een deel van) bouwdeel C, waarbij op het snijvlak van het te slopen deel een nieuwe gevel en entree gerealiseerd moeten worden. Hergebruik van elementen en materialen uit het te slopen W&N gebouw is daarbij de ambitie. Samenvattend betreft een diversiteit aan werkzaamheden met een hoge mate van complexiteit.

De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure, conform de Aanbestedingswet 2012. Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een bouwteamovereenkomst met een aannemer voor de verbouwing van de AB-vleugel op basis van de projectspecificaties en voorwaarden van de Vrije Universiteit, en uiteindelijk te komen tot een aanneemovereenkomst voor de realisatie. Gegadigden worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie in te schrijven met inachtneming van de eisen en wensen die in de aanbestedingsdocumenten zijn geformuleerd ten aanzien van onder andere de inschrijving, de levering, de dienstverlening en de voorwaarden.

Het van toepassing zijnde gunningscriterium voor deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).  De gunningscriteria met weging vallen uiteen in:

  • 70% Kwaliteit [Plan van Aanpak, Wensen, Presentatie].
  • 30% Prijs [vaste en variabele kosten, implementatiekosten, vergoedingen].

Bron: Tenderned zondag 8 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260906

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *