Realiserende partijen nieuwbouw centralisatie AQUON Houten – Aanbestedingsnieuws

Realiserende partijen nieuwbouw centralisatie AQUON Houten

Impressie: © Aquon

Het project in deze niet-openbare aanbesteding omvat het binnen de uitgangspunten en kaders realiseren van de centralisatie AQUON te houten aan de brede Hoon, bestaande uit nieuwbouw groot ca 7.000 m2 bvo. Het taakstellende budget voor de realisatie bedraagt bij deze omvang €23.200.000,- excl. B.T.W. (prijspeil 1 februari 2022). De verwachte omvang van perceel 1 bedraagt €13.800.000,- excl. B.T.W.. De verwachte omvang van perceel 2 bedraagt €9.400.000,- excl. B.T.W. AQUON de is de aanbestedende Dienst. AQUON is gevestigd (hoofdvestiging) aan de Blomboogerd 12, Tiel.  AQUON is een  full service partner voor de negen waterschappen en hoogheemraadschappen in Midden- en Zuid-Nederland. Ook gemeenten, overheid en bedrijven schakelen AQUON in. AQUON levert wateronderzoek, voorlichting en advies. Het onderzoek van AQUON geeft inzicht in de waterkwaliteit en vormt daarmee de basis voor waterbeheer.

De aanbestedende dienst heeft ter beperking van administratieve lasten voor geïnteresseerde gegadigden besloten
tot een niet-openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
De aanbestedende dienst ervoor om de aanbesteding als volgt te verdelen in meerdere percelen:
1. perceel 1 – bouwkundig aannemer, inclusief vaste inrichting, terrein en coördinatie perceel 2 en 3;
2. perceel 2 – werktuigbouwkundig en elektrotechnisch installateur inclusief terreininstallaties;
3. perceel 3 – wko installatie
4. perceel 4 – levering en montage van laboratoriumtafels/-inrichting;
5. perceel 5 – levering en montage van losse inrichting;
6. perceel 6 – diensten inzake directievoering en toezicht t.b.v. de realisatie.
Deze aanbestedingsprocedure heeft uitsluitend betrekking op de percelen 1 en 2. De overige percelen zullen in separate procedures worden aanbesteed. Het doel in de aanmeldingsfase is het selecteren van vijf kandidaat- inschrijvers per perceel die
vervolgens worden uitgenodigd voor de gunningsfase. De gunningsfase start, per perceel, met een challengeronde, waarna twee gegadigden tussendoor afvallen en drie partijen, per perceel, een definitieve inschrijving kunnen doen voor het realiseren voor de centralisatie AQUON Houten. De opdracht wordt uiteindelijk gegund aan de winnende inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 8 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260931

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *