Opnemende veegmachines met een hoge snelheid (heraanbesteding) Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Opnemende veegmachines met een hoge snelheid (heraanbesteding) Rotterdam

Illustratie: © Gemeente Rotterdam

Deze aanbesteding betreft een heraanbesteding. Op maandag 7 februari 2022 heeft de Rotterdam de aanbesteding “Levering opnemende veegmachines met een hoge snelheid voor Rotterdam” onder vermelding van kenmerk nummer 1-L-30284-21 gepubliceerd.  Deze aanbesteding is helaas mislukt. Er zijn toen in totaal twee inschrijvingen ontvangen, die beiden als ongeldig aangemerkt moesten worden. Oorzaak hiervoor lag bij een specifieke eis in het programma van eisen m.b.t. de aandrijving van de opnemende veegmachines. De aanbestedende dienst heeft naar aanleiding van de mislukte aanbesteding besloten om
het programma van eisen op een aantal punten te wijzigen. Zie voor de wijzigingen het Programma van eisen. De wijzigingen zijn in rode tekst gemarkeerd. Tevens zijn er enkele wijzigingen in het beschrijvend document doorgevoerd (ook rood aangegeven). De overige wijzigingen in de onderhavige aanbestedingsdocumenten die niet inhoudelijk van aard zijn, zoals bijvoorbeeld de planning en overig vermelde data, zijn niet gemarkeerd.

De aanbestedende dienst beoogt met deze opdracht om één opdrachtnemer te contracteren voor de levering van circa drie opnemende veegmachines met een hoge snelheid volgens specificaties van de gemeente Rotterdam inclusief de levering van
onderdelen en accessoires. Het leveren van onderhouds- en reparatiediensten behoort tot de scope van de opdracht, echter in zeer beperkte mate. Reguliere onderhouds- en reparatiediensten zullen uitgevoerd worden door de vak afdeling van afdeling Vervoer & Materieel zelf. De opdrachtnemer zal als eventuele uitwijkmogelijkheid fungeren als het om onderhouds- en reparatiediensten gaat.  Indien een opnemende veegmachine met een hoge snelheid onverhoopt vervangen moet worden heeft dit invloed op de omvang van de opdracht. Dit wil zeggen dat naast de circa drie opnemende veegmachines met een hoge snelheid er een kans bestaat dat er meer veegmachines met een hoge snelheid afgenomen zullen worden.

De begindatum van de af te sluiten raamovereenkomst ligt naar verwachting op maandag 8 augustus 2022. De raamovereenkomst eindigt van rechtswege na een looptijd van twee jaar zonder dat opzegging nodig is. De gemeente kan de raamovereenkomst tweemaal verlengen voor de duur van één jaar. Op eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en
voorwaarden van de raamovereenkomst zonder enige beperking van toepassing.  Verder behoudt de gemeente zich het recht voor de raamovereenkomst met een termijn van maximaal drie maanden te verlengen, indien zij de opdracht die het onderwerp is van de raamovereenkomst opnieuw heeft aanbesteed en er sprake is van uitloop van de aanbesteding als gevolg van gerechtelijke procedures tegen de gunningsbeslissing van de betreffende aanbesteding.

De gemeente volgt de openbare procedure en selecteert de economisch meest voordelige inschrijving op basis van het gunningscriterium de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned zondag 8 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260924

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *